programmas

Ekoskolas izstrādās risinājumus atkritumu problēmām!

Vairāk kā 20 Latvijas Ekoskolu programmas skolas, sadarbībā ar Toyota Baltic AS un Toyota oficiālajām pārstāvniecībām uzsākušas projektu sagatavošanu starptautiskā konkursa „Vide un inovācijas” ietvaros.
 
Projekts aizsākts sadarbojoties Vides izglītības fondam (Foundation for Environmental Education) un Toyota Motor Europe. Dalībai šajā, nu jau trešajā projeta ciklā izvēlētas četru valstu - Dānijas, Latvijas, Slovēnijas, Turcijas - Ekoskolu programmu skolas. 
 
Noslēdzoties skolu atlasei dalībai konkursā ir izvēlētas 28 Latvijas Ekoskolas. Pēc priekšlikumu izstrādes labāko ideju autori gūs iespēju nākamā mācību gada laikā savus piedāvātos risinājumus ieviest dzīvē. Kopumā konkursa ietvaros Latvijas Ekoskolām tiks piešķirts finansējums vairāk kā 20 000 eiro apjomā.
 
Skolas ir aktīvi uzsākušas projektu izstrādi un savus projekta priekšlikumus iesniegs līdz 30. aprīlim. Labākie projekti saņems nepieciešamo finansiālo atbalstu projekta idejas realizēšanai 2011. - 2012. mācību gadā. Projekta noslēgumā labākā ieviestā projekta autori arī sacentīsies par starptautisku balvu. Starptautiskā žūrija izvērtēs katru nacionālā līmeņa uzvarētāju un izvēlēsies pašu inovatīvāko un labāk realizēto projektu kā starptautiskā līmeņa uzvarētāju, kurš tiks paziņots 2012. gada oktobrī.
 
Starptautiskajā konkursa žūrijā ietilpst UNEP, Britu padomes, Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta, Eiropas Vides aģentūras, Saprātīgas enerģētikas izpildaģentūra, CSR Europe, Toyota Motor Europe un FEE pārstāvji.
 
Ekoskolu programma ir viena no piecām Globālā Vides izglītības fonda (FEE International) programmām. Tajā starptautiski iesaistītas vairāk kā 40000 skolu no 50 pasaules valstīm. Latvijā Ekoskolu programma patreiz apvieno 111 skolas ar divdesmit tūkstošiem jauniešu. Ekoskolu programma ir ANO partneris vides izglītībā. Latvijā Ekoskolu programmas aktivitātes īsteno nodibinājums Vides izglītības fonds.
 
Papildus informāciju var iegūt, apmeklējot www.eco-schools-toyota.org un www.videsfonds.lv.

visi jaunumi