programmas

Ekoskolas pieredzi par ilgtspēju gūst praksē

Sestdien noslēdzās Vides izglītības fonda rīkotais Ekoskolu vasaras forums skolotājiem un skolēniem, kopumā pulcinot 93 skolotājus un 88 skolēnus no visas Latvijas, lai kopīgi gūtu jaunas idejas un zināšanas par vides izglītības iespējām un videi draudzīgu rīcību.

Šogad Ekoskolu foruma temats bija ilgtspējīgs patēriņš un dzīvesveids. Lekcijas un radošās darbnīcas skolotājiem un skolēniem vadīja vides izglītības pārstāvji Jānis Ulme (VIF), Evija Rudzīte (homo ecos), Alda Ozola (Latvijas Zaļā Kustība), Lāsma Ozola (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs), Jānis Brizga (Zaļā Brīvība), ar Ekodizainu skolotājus iepazīstināja Jana Simanovska (Ekodizaina kompetences centrs), savukārt Pēteris Brīniņš (iniciatīva Cita Abra) skaidroja līdzdalības un uzdrīkstēšanās nozīmi vides aktīvismā. Notika gatavošanās Ekoskolu rīcības dienai – ideju talka kopā ar Mārci Rubeni, kā arī mediju, video un Loesje plakātu radošās darbnīcas. Jauniešiem bija iespēja radīt jaunas lietas no nevajadzīgiem materiāliem – apgērbus, sadarbojoties ar Modes talku un Otro elpu, savukārt ar Open Bike – aksesuārus no velosipēdu detaļām.

Ekoskolu foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu programmu, tās saistītajiem jautājumiem un saprast, kā dažādas idejas iespējams īstenot praksē, lai tā kļūtu par ikdienas rīcību. Ekoskolu forums sniedza iespēju iepazīt vienam otru, apmainīties pieredzē, gūt jaunas zināšanas un galvenais rast papildus motivāciju, iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi draudzīgi gan savā ekoskolā, gan ikdienā, tā par foruma iespaidiem stāsta Ekoskolu koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.
Tāpat kā iepriekšējā gadā, liela nozīme tika piešķirta arī labai atpūtai un aktivitātēm dabā - neizpalika sporta trases, rīta rosmes, aktivitātes pie jūras un noslēgumā muzikāls, radošs pasākums u.tml.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau desmit gadus. Ekoskolu programmā šobrīd darbojas ap 150 izglītības iestādes. Vairāk par Ekoskolu programmu: www.videsfonds.lv

Sagatavoja:
Ilze Grunska

Vairāk informācijas:
Daniels Trukšāns
26349865


Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „ Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros.

visi jaunumi