programmas

Ekoskolas plaši iesaistās Starptautiskajā Āra izglītības dienā

Āra izglītības diena Ekoskolās jau ir kļuvusi par tradīciju. Šeit ir neliels atskats par nodarbībām 2019. gada pavasarī.


Nīkrāces pamatskola piedalās Āra izglītības dienās, jo uzskata, ka šādas stundas stiprina un sasaista skolēnu saikni ar apkārtējo vidi. Stundu tēmas bija ļoti dažādas, bet visas bija saistītas ar dabu, dabas materiāliem un apkārtējo vidi, bioloģisko daudzveidību. Piemēram, matemātikas stundās skolēni aprēķināja platību, un stādu daudzumu, mājturībā skolēni skaisti un rūpīgi iemācījās veidot no dabas veltēm mandalas, bet literatūras stundās skolēni, uzturoties svaigā gaisā, aktualizēja un apkopoja mācību gada laikā iemācīto. Arī angļu valodā un vēstures stundās skolēniem bija īpaši uzdevumi āra nodarbībai, kā arī, protams, dabaszinībās – iesaistot visas maņas.

Daugavpils 30. PII dabaszinību nodarbības ārā praktizē jau vairākus gadus. Šogad bērni  saskaitīja, cik apkārt iestādei ir koku, krūmu, egļu. Strādājot 5 komandās bērni mērīja centimetros, cik ir liels liepu apkārtmērs, kāds ir koku stumbru nospiedums. Vēlāk bērni meklēja pašu lielāko koku iestādes apkārtnē un pašu mazāko, kā arī kopīgi pārrunāja par koku ietekmi uz cilvēkiem un klimatu.


Arī Zaļajā skolā skolēni un pirmsskolēni ārā pavada daudz laika un regulāri. Šogad Āra izglītības dienai bija šāds plāns: izvēlamies augus, kuru augšanas vietu atrodam iepriekšējā mācību gadā izveidotajā teritorijas dzīvotņu kartē. Tad visi kopā dodamies ārā un tos meklējam skolas teritorijā. Pie viena izpētām augu dzīves apstākļus – to prasības pēc siltuma, mitruma, barības vielām, gaismas. Tomēr ne visus augus varam atrast –  kāds no tiem, piemēram, neaizmirstulīte un pūkainā zemzālīte ir pamanījušās izzust! To secinājuši, prātojam par izzušanas iemesliem un piedalāmies diskusijās.

Līdzīgi ārā nodarbības vadīja arī Piltenes vidusskolā, PII “Mārpuķīte”, PPII “Patnis” Ādažos, Liepājas PII “Kāpēcītis”, Rīgas 19. vidusskolā, Straupes pamatskolā un citās Ekoskolās.


visi jaunumi