programmas

Ekoskolas un vides izglītotāji pulcējas vasaras nometnē

No piektā līdz septītajam augustam vairāk kā 100 Latvijas Ekoskolu pārstāvji un vides izglītībā ieinteresētie skolotāji pulcēsies uz vasaras nometni Višķos. 

 

Piektdiena, 5.augusts

11:00 un 12:12

Izbraukšana no Rīgas

15:00 – 17:00

Reģistrācija un iekārtošanās Višķos , launags

17:00 – 17:30

Pasākuma atklāšana, iepazīšanās ar programmu

17:30 – 19:00

Reģionālās darba grupas , dalībnieku iepazīšanās un iepazīšanās ar apkārtni

Višķu parka iepazīšana

19:00 – 20:30

Vakariņas

21:00

Zaļās filmas un brīvais laiks

Sestdiena, 6. augusts

08:00 – 09:00

Brokastis

09:00 – 11:00

Lekcija: Klimata pārmaiņu ietekme uz Latviju, izaicinājumi vides ilgtspējai, Kristīne Āboliņa, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Vides zinātnes nodaļas docente

11:00 – 11:30

Kafijas pauze

11:30 – 13:30

Paralēlās darba grupas un prezentācijas

-          Klimatu saudzējošs dzīversveids un zaļā izvēle”, Anitra Tooma, žurnāliste, žurnāla “Vides Vēstis” redaktore

-          Droši un videi draudzīgi braukšanas paradumi”, Andris Pļavenieks, Drošas braukšanas skola

-          "Klimata pārmaiņu ietekme uz dzīvnieku populācijām" - Vilnis Skuja, Slīteres NP zoologs

13:30 – 15:00

Pusdienas

15:00  - 17:00

Lekcija un diskusija  „Klimata pārmaiņas - zināšanas un praktiskā rīcība”, Dr.biol., Dr.psych. Mihails Pupiņš, Latgales zoodārza, Projekta LIFE-HerpetoLatvia vadītājs, DU Ekoloģijas Institūta pētnieks.

17:00 – 17:15

Kafijas pauze

17:30 – 18:45

“Ekoskolu klimata kampaņa 2011/2012 mācību gads”

Kopīgā prezentācija un paralēlās darba grupas par konkrētām aktivitātēm

18:45 – 20:00

“Ekoskolu programma – ātrāk, augstāk, tālāk” / „Vides izglītotāju darbība”

Paralēlās darba grupas programmas darba izvērtējumam un jaunu ideju aizsākšanai

20:00

Vakariņas

21:00

Ekoburziņš kopā ar folkloras kopu “Ceiruleits”

Svētdiena, 7.augusts

08:00

Brokastis

09:00 – 10:30

Darba grupu ideju apkopojums un ideju tirdziņš

10:30 – 11:00

Noslēgums un turpmākie darbi Ekoskolu programmā

11:00 – 11.30

Kafijas pauze

11:30 – 14:30

Ekskursija uz Dinaburgas pilsdrupām un dabas taku

14:30 – 15:30

Pusdienas

15:30

Dodamies prom

visi jaunumi