programmas

Ekoskolu aktīvākie pedagogi un jaunieši Ekoskolu Vasaras forumā Limbažos

No 14. līdz 18. augustam devītajā Ekoskolu Vasaras forumā pulcējās Latvijas Ekoskolu aktīvākie pedagogi un jaunieši, lai papildinātu zināšanas vides aizsardzības tēmās un attīstītu idejas savu kopienu uzrunāšanai.

Šogad Ekoskolu Vasaras foruma informatīvi izglītojošā daļa piedāvāja padziļināt zināšanas par klimata pārmaiņu, dabisko mežu un pārtikas atkritumu tēmām; izprast, kā kritiski novērtēt informācijas uzticamību, kā arī praktiskā veidā apgūt argumentu veidošanas, debatēšanas, publiskās runas un publisku akciju plānošanas pamatus. Pedagogiem raisījās interesantas diskusijas par videi draudzīgāka transporta popularizēšanu un par dabas daudzveidības jautājumu pasniegšanu dažādu vecumu auditorijām. Praktiskajās nodarbībās tika apgūts, kā skolas teritorijā (un arī privātajās teritorijās) veidot permakultūras principiem atbilstošas dobes; kā organizēt dabas nodarbības, izmantojot mūsdienīgas, bērniem un jauniešiem saistošas tehnoloģijas; kā veicināt komandas saliedēšanos; kā pēc senas metodes veidot tīklu un kā to adaptēt praktiskai lietošanai mūsdienās u.c. saistošas prasmes. 

Image may contain: 3 people

Ekoskolu Vasaras forumā paralēli izglītojošai sadaļai liels uzsvars vienmēr tiek likts arī uz sadarbības tīkla veidošanu gan pedagogu, gan jauniešu vidū, lai veicinātu gan skolu Ekopadomju ilgtspējību un paplašināšanos, gan ikvienam sniegtu iespējami plašas personiskās izaugsmes iespējas. Saliedēšanās pasākumi, kas atsevišķi pielāgoti gan pedagogu, gan jauniešu grupām, ietver dažādus atraktīvus uzdevumus un diskusijas grupās, dodot iespēju dalībniekiem dalīties pieredzē un ieskicēt idejas kopīgu mērķu sasniegšanai. 

 Image may contain: 5 people, people smiling, people standing and outdoor


Image may contain: one or more people

Vairāk foto un audiovizuāli nodarbību fragmenti pieejami Vides izglītības fonda Facebook lapā  

Pasākumu organizēja Vides izglītības fonds sadarbībā ar Limbažu novada domi un Limbažu 3. vidusskolu projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2019. gadā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Pasākumu ar videi draudzīgu sadzīves ķīmiju un higiēnas papīru atbalstīja Lucart un Purenn. 

 

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, ilze.rusmane@videsfonds.lv

Ekoskolu Vasaras foruma koordinators – Edmunds Cepurītis, 26330586

Ekoskolu programmas koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv

     

visi jaunumi