programmas

Ekoskolu apbalvošanas pasākums 1. oktobrī Vides ministrijā

Ceturtdien, 1. oktobrī Vides ministrs Raimonds Vējonis pasniegs Zaļos karogus un diplomus Ekoskolu programmā iesaistītajām skolām par kuru apbalvošanu lēmusi Ekoskolu Nacionālā žūrija. Pasākums sāksies plkst. 11:00 un norisināsies Vides ministrijas telpās Rīgā, Peldu ielā 25.
32 Latvijas mācību iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņem starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļo karogu. Vēl 28 skolas saņems Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu un 3 skolām izteikta atzinība par veiksmīgi uzsākto darbu.Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 25 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna.

Ekoskolu programma ir šobrīd populārākais vides izglītības modelis pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ir pamats vides izglītības procesa organizēšanai skolās. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 27 tūkstotis skolas 46 pasaules valstīs iesaistot 6 miljonus skolēnu.

Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir Zaļā karoga balva. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Programmas ieviešanu Latvijā koordinē Vides izglītības fonds. Latvijā programmu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds, kā arī SIA “Latvija Statoil”.

Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņem žūrija, kuras sastāvā ir valsts un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji. Ekoskolu programmā Latvijā bija iesaistījušās 88 mācību iestādes, t.sk. bērnudārzi un interešu centri. Pēc skolu reorganizācijas vairākas skolas, tai skaitā starptautiskās Zaļā karoga Ekoskolas ir slēgtas.


Par padarīto darbu šai mācību gadā Zaļo karogu saņem:

1. Aizupes pamatskola
2. Amatas pamatskola
3. Ēdoles pamatskola
4. Irlavas vidusskola
5. Jersikas pamatskola
6. Katvaru speciālā internātpamatskola
7. Kolkas pamatskola
8. Kuldīgas 2.vidusskola
9. Kurzemītes pamatskola
10. Lazdonas pamatskola
11. Liepājas Ezerkrasta sākumskola
12. Lutriņu pamatskola
13. Mežaparka sākumskola
14. 1.Mežvidu pamatskola
15. Ogresgala pamatskola
16. Olaines 2.vidusskola
17. Padures pamatskola
18. Priekuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa”
19. Priekuļu vidusskola
20. Remtes pamatskola
21. Rendas pamatskola
22. Rīgas 30.vidusskola
23. Rīgas 33.vidusskola
24. Rīgas pirmskolas izglītības iestāde "Priedīte"
25. Rīgas Rīnūžu vidusskola
26. Rīgas Ziepniekkalna sākumskola
27. Robežnieku pamatskola
28. Sikšņu pamatskola
29. Slokas pamatskola
30. Šķibes pamatskola
31. Vestienas pamatskola
32. Zantes pamatskola

Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu saņem:

1. Aknīstes vidusskola
2. Daugavpils Saskaņas pamatskola
3. Galgauskas pamatskola
4. Grobiņas pagasta sākumskola
5. Jaunsilavas pamatskola
6. Kursīšu pamatskola
7. Līvānu 1.vidusskola
8. Mālpils vidusskola
9. Nirzas pamatskola
10. Odzienas pamatskola
11. Olaines pagasta sākumskola
12. Saldus pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Graudiņš”
13. Pilskalnes pamatskola
14. Pūres pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”
15. Rāmuļu pamatskola
16. Riebiņu vidusskola
17. Rīgas Āgenskalna sākumskola
18. Rīgas Sanatorijas internatpamatskola
19. Rūjas pamatskola
20. Salas pamatskola
21. Saldus pilsētas 2.vidusskola
22. Skaistkalnes vidusskola
23. Šķēdes sākumskola
24. Turaidas pamatskola
25. Vaivaru pamatskola
26. Valkas rajona Bērnu un jauniešu interešu centrs
27. Valmieras 2.vidusskola
28. Vecumnieku vidusskola

visi jaunumi