programmas

Ekoskolu koku stādīšanas kampaņa ir klāt

Ekoskolu starptautiskā programma jau vairākus gadus īsteno kopīgu koku stādīšanas kampaņu, kurā aktīvi līdzdarbojas arī Latvijas Ekoskolu programma, šogad tās aicinātas iesaistīties kopīgajā koku stādīšanas kampaņā ar savu pienesumu – 30 000 kokiem.

Koku stādīšana ir viena no sadarbības kampaņām starp Vides izglītības fonda Ekoskolu un Izzini mežu programmām, kas balstās uz A/S “Latvijas Valsts meži” rīkotajiem pasākumiem un aktivitātēm skolās. Izzini mežu programmas mērķis ir izglītot jauniešus par meža nozīmi un vērtību, to īstenojot ar praktisku aktivitāšu palīdzību. Pavadot laiku svaigā gaisā un iemācoties daudz jauna par mežiem, tiek realizēts arī viens no koku stādīšanas kampaņas pamatmērķiem.

Koku stādīšanas kampaņa tiek organizēta visos reģionos ar iespējām piedalīties ikvienai skolai. Par pasākumu vietām, datumiem un norises laiku sīkāk iespējams uzzināt šeit 
Tomēr katrai skolai atkarībā no atrašanās vietas un pieejamajiem kontaktiem ar tuvākajām mežsaimniecībām ir iespēja kokus stādīt arī citos laikos un vietās. Neskaidrību un palīdzības nepieciešamības gadījumā sazināties, rakstot uz ekoskolas@videsfonds.lv.

Ekoskolu koku stādīšanas iniciatīva ir būtiska vides izglītības sastāvdaļa, tāpēc skolas aicinātas padomāt par papildus aktivitātēm, kas skolēniem šīs kampaņas laikā sniegtu priekštatu par mežu un dabas vērtībām.

Sagatavoja: Ilze

visi jaunumi