programmas

Ekoskolu metodiskais materiāls pirmsskolas izglītības iestādēm

Aizvien vairāk pirmsskolas novērtē vides izglītības un aizsardzības nozīmi, iesaistoties Ekoskolu programmā. Tagad uzsākt darbu programmā būs daudz vienkāršāk, jo iznācis pirmais metodiskais materiāls pirmsskolas izglītības iestādēm.

Ekoskolu programmas būtība ir izveidot efektīvu pirmsskolas izglītības iestādes vides pārvaldes sistēmu, kas ne tikai sniegtu papildu izglītības iespējas pirmsskolēniem, bet būtu arī efektīva un attaisnotos reālos panākumos iestādes vides apsaimniekošanā un organizēšanā. Pēc sekmīga darba iestāde mācību gada beigās var saņemt Latvijas Ekoskolas nosaukumu, pēc otrā mācību gada – starptautiskās Ekoskolas statusu un Zaļo karogu.

Katrā nodaļā var atrast noderīgu informāciju par konkrēto tēmu, padomus un ieteikumus šo tēmu sasaistei ar mācību priekšmetiem – dažādas spēles un aktivitātes, kā arī stāstus un uzdevumus, ko izmantot nodarbībās. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzdevums ir katrā no tēmām meklēt iespējas praktiski risināt problēmas, kas ir saistītas ar iestādes vidi ikdienā, vai arī ar aktuālām vides tēmām konkrētajā teritorijā. Šobrīd Latvijā Ekoskolas strādā ar šādām tēmām: atkritumi, enerģija, ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, iestādes vide un apkārtne, mežs, klimata pārmaiņas.
Materiāls izstrādāts uz publikācijas “Metodiskais materiāls ekoskolu skolotājiem” bāzes (2008). Izdevējs: Vides izglītības fonds. Redaktori: Inese Liepiņa, Ingrīda Strazdiņa, Ģirts Strazdiņš. Materiālu adaptēja un metodiskos norādījumus pirmsskolas izglītības iestādēm izstrādāja Ieva Mangule.
Metodiskais materiāls brīvi pieejams Vides izglītības fonda mājaslapā, Ekoskolu sadaļā ”dokumenti” pdf formātā, šeit.

Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros.
    

visi jaunumi