programmas

Ekoskolu piemēri Pasaules Zemes dienas aktivitātēmLatvijas Ekoskolas aktīvi iesaistījušās Pasaules Zemes dienas aktivitātēs, īstenojot virkni izglītojošu un praktisku aktivitāšu. Dažus piemērus idejām apkopojam šeit. Piemēram, Valmieras 2. vidusskola Zemes dienā bija noorganizējusi iespēju jauniešiem piedalīties tematiskās nodarbībās, kuras vadīja Latvijas Universitātes pasniedzēji. Nodarbību laikā skolēni guva iespēju paplašināt savas zināšanas un prasmes vides jautājumos, praktiski darbojās teorētiskās un praktiskās mācībās laboratorijās, piedalījās izzinoši izglītojošā pārgājienā pa dabas takām, lai iepazītu bioloģisko daudzveidību, kā arī radošā darbnīcā. Pēc tam jaunieši devās izglītojošā ekskursijā pa RAAC “Daibe”, lai redzētu, ka atkritumi ir kā resurss, ko dabai draudzīgi un lietderīgi var izmantot atkārtoti.

Arī Pļaviņu novada ģimnāzija Zemes dienu pavadīja aktīvi. Pēc Vides izglītības fonda aicinājuma, Zemes dienas aktivitātes tika veltītas tēmai “Saglabāsim mūsu sugas”. Ekopadomes pārstāvji skolas teritorijā iestādīja košumkrūmus, izgatavoja putnu būrīšus un izvietoja tos skolas teritorijā, kā arī pabeidza veidot projektu nedēļā iesākto Kukaiņu māju. Tādā veidā skola cenšas piesaistīt un saglabāt kukaiņu un putnu sugas skolas apkārtnē.

Iesaistījās arī pirmsskolas. Piemēram, Jelgavas PII “Lācītis” bērniem bija iespēja piedalīties katram vecumposmam atbilstošās aktivitātēs. Visu grupu bērni dalījās savos priekšstatos par dabu, cilvēku ietekmi uz to un izteica savus spriedumus par to, kā varam rīkoties, lai saglabātu dabisko vidi. Vecāko grupu bērni piedalījās koka stādīšanā – turpmāk mūsu iestādes teritorijā augs bērnu dēstīta kļava. Citu grupu bērni savukārt iekopa iestādes siltumnīcu, un čakli rosījās laukumos – stādīja vai sēja, un apņēmās rūpēties par iestādīto, lai varētu gaidīt bez pesticīdiem augušu ražu.


PII “Mārpuķīte” tēmas “Saglabāsim mūsu sugas” ietvaros savukārt tika atjaunotas un papildinātas pirms pāris gadiem stādītās ozolu rindas. Šoreiz ozoliņi tika atvesti no meža malas, kurš nolemts izciršanai. To, vai izdevās kociņus paglābt vai nē (ieaugsies vai nē), laiks vēl rādīšot.  Meža puķes (vizbulītes – baltās, dzeltenās un zilās, maijpuķītes, meža tulpes un citas) bērnu vecāki un skolotājas sagādāja, un bērni ar skolotājām sastādīja zaļajā zonā, kuru PII pamazām veido par Zaļo klasi.

Pirmsskolas un skolas, kurās netika plānotas lielas praktiskas aktivitātes, uzsvars tika likts uz izglītojošiem mērķiem. Piemēram, Jūrmalas PII “Zvaniņš” bērni Zemes dienā skatījās filmu “Coastal Seas” (Piekrastes jūra) par zivju sugu samazināšanos. Pēc tam visi kopā bērniem saprotamā veidā tika pārrunāta lielo kuģu pārmērīgas nozvejas negatīvā ietekme, kuras rezultātā samazinās zivju populācijas atjaunošanās. Pasākumā noslēgumā katrs bērns zīmēja un izveidoja savu “Laimīgo zemeslodi”.  

visi jaunumi