programmas

Ekoskolu programmā jauna vērtēšanas sistēma

Šogad Ekoskolu programmā ir izstrādāti jauni skolu vērtēšanas kritēriji, kas piedāvā jaunu darba un vērtēšanas kārtību. Kamēr jaunā sistēma vēl tiek izmēģināta, skolas var izvēlēties, vai vēlas darboties pēc iepriekšējā modeļa vai ir gatavas pāriet uz jauno.

 

Jaunas modeļa izstrāde bija nepieciešama, lai būtu iespējams skolām piedāvāt vienkāršotu izvērtēšanas sistēmu, veikt kvalitatīvu pašvērtējumu, uzlabotu vērtēšanas kvalitāti, stiprinātu Zaļā karoga statusu un veicinātu Ekoskolu programmas saikni ar mācību saturu, kā arī veicinātu skolēnu līdzdalību un kompleksu prasmju attīstību.

Mērķis - izcelt jauniešu un bērnu iesaisti kā Ekoskolu programmas pamatu

Jaunajā modelī ir precizēti kritēriji – izveidots snieguma līmeņa apraksts/pašvērtējuma forma skolām un pirmsskolām; izveidota vienkāršota izvērtēšanas sistēma visiem (no 41 jautājuma vairs jāatbild tikai uz 10. Jautājumu vietā ir vairāki pielikumi) un Zaļā karoga skolām pilnais apkopojums par paveikto jāveic reizi 2 gados, savukārt Ekoskolu vēstnieka statusa skolām tas būs jādara tikai reizi 3 gados.


  

visi jaunumi