programmas

Ekoskolu programmā strauji attīstās pirmsskolas izglītības iestādes

Pirmo reizi Latvijā pirmsskolas izglītības iestādes (PII), kas iesaistījušās Vides izglītības fonda Ekoskolu programmā, rīkos kopīgu tikšanos, lai dalītos pieredzē un aizsāktu darbu pie Ekoskolu metodiskā vides izglītības materiāla izveides darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem.

Skolotāju, direktoru un pārstāvju tikšanās paredzēta 5. jūnijā, PPII “Varavīksne”, Dīķu ielā 9. Tās laikā notiks pieredzes apmaiņa par darbu Ekoskolu programmā, esošo skolām domāto materiālu apspriede un „Ideju talka” par to pielāgošanu un pārveidi tieši jaunākiem bērniem. Pēc apspriedes speciāla darba grupa uzsāks metodisko materiālu veidošanu, ņemot vērā ieteikumus un līdzšinējo pieredzi, strādājot ar vides jautājumiem.

Kā norāda arī Ekoskolu koordinators Latvijā, Daniels Trukšāns - PII kopā sanākšana aizsāks jaunu posmu Ekoskolu programmā, jo nedz Ekoskolu programmā, nedz kopumā vides izglītības jomā PII nav pieejams atbilstošs metodisks materiāls un metodoloģija darbam ar vides izglītības jautājumiem. Pastāv atsevišķi labās prakses piemēri, bet nav vienota, visaptveroša materiāla. Pasākumā mērķis ir apkopot labo praksi, rast jaunas idejas un rezultātā izveidot metodisko materiālu, kas palīdzētu padziļināti darboties ar Ekoskolu tēmām un vidi un dabu kopumā pirmsskolas iestādēs.

Šobrīd Ekoskolu programmā iesaistījušās 29 PII, pasākumā piedalīsies pārstāvji no Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes "Vālodzīte", Sākumskolas "Vinnijs", PPII "Ķiparu nams", Mārupes novada PII "Zeltrīti", PII "Mežmaliņa", Kuldīgas PII"Cīrulītis", Rīgas PII "Priedīte", Irlavas PII "Cīrulītis", Siguldas PII "Ieviņa", Olaines PII "Magonīte", Privātā sākumskola "Mazulītis Rū", Džūkstes pamatskola, Rožupes pamatskola, Priekuļu nov., liepas PII "Saulīte", Ropažu novada PII "Annele", PII ,,GRAUDIŅŠ", PII ''GUSTIŅŠ, PII Daugaviņa, Veselavas PII, PII "Pasaulīte", Jāņmuižas PII, Gulbenes 1PII, Pūres PII ''Zemenīte", Rēzeknes novada Čornajas PII, Iecavas novada PII "Dartija".

 

Vairāk informācijas:

Daniels Trukšāns

26349865

visi jaunumi