programmas

Ekoskolu programmai Latvijā pirmo reizi pievienojies bērnu un jauniešu centrs!

Jebkura izglītības iestāde, kas vēlas izzināt vides tematiku un aktīvi darboties, var pievienoties Ekoskolu programmai. Šobrīd Latvijā jau darbojas 170 Ekoskolas - sākot no pirmsskolām un beidzot ar augstskolām.

Pirmo reizi Ekoskolu programmai pievienojusies interešu izglītības iestāde - bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”. Tāpat, kā skolām, arī jauniešu centram, lai pretendētu uz Ekoskolas nosaukumu un Zaļā karoga balvu, jāizveido pārvaldes sistēma - Ekopadome un jāstrādā ar dažādiem apkārtējās vides jautājumiem.

Sveicam “Laimīti” Ekoskolu pulciņā un vēlam veiksmi ceļā uz Zaļo karogu!


Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“(projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.
  

visi jaunumi