programmas

Ekoskolu programmai pievienojas deviņas jaunas skolas!

Prieks paziņot, ka Ekoskolu saimei pievienojas vēl deviņas jaunas skolas - Rožupes pamatskola, Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde "Zvaniņš", privātā primskolas izglītības iestāde "Varavīksne" , V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Olaines PII "Magonīte", Ropažu novada PII "Annele" , Rīgas Klasiskā ģimnāzija un Ventspils Centra pamatskola.

Sveicam Ekoskolu pulkā!

visi jaunumi