programmas

Ekoskolu programmai pievienojas divas jaunas skolas!

Ekoskolu programmā iesaistīto skolu skaits turpina augt un pavisam nesen pievienojās vēl divas jaunas skolas - Stalbes vidusskola un PPII "Mazulītis Ru".

Sveicam draudzīgajā Ekoskolu pulkā!

visi jaunumi