programmas

Ekoskolu programmai pievienojas piecas jaunas skolas!


Jaunā mācību gada sākumā Ekoskolu programmai pievienojas piecas jaunas skolas - Zemītes pamatskola, Ventspils 1. pamatskola, Talsu Valsts ģimnāzija, Džūkstes pamatskola un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola.
Sveicam draudzīgajā Ekoskolu pulkā!

visi jaunumi