programmas

Ekoskolu programmas kampaņa koku stādīšanai pavasarī

Līdz ar pavasari ieradies laiks talkām un koku stādīšanai!
Ekoskolu starptautiskā programma jau vairākus gadus īsteno kopīgu koku stādīšanas kampaņu, kurā aktīvi līdzdarbojas arī Latvijas Ekoskolas. Kaut arī iepriekšējā gadā un šogad šī kampaņa starptautiski vairs nenotiek, mēs nolēmām to turpināt nacionālā līmenī, sadarbojoties ar Latvijas Valsts Mežiem. Šī ir viena no sadarbības kampaņām starp Vides izglītības fonda Ekoskolu un Izzini mežu programmām.
Vietu, kur kokus stādīt un stādāmo koku skaitu katra skola var izvēlēties pēc saviem ieskatiem, jo katrs koks ir vērtīgs ieguldījums kopīgajā Ekoskolu kampaņā. Sadarbība iespējama ne tikai ar LVM, bet arī ar reģionu vietējām mežniecībām.

Reģistrēties kampaņai līdz 26.03. (ieskaitot) skolas var šeit. Kad zināms pasākuma datums, pasākuma plāns ar izglītojošām aktivitātēm, iestādīto koku skaits, iesaistītās klases un dalībnieku skaits, tad šo informāciju jānorāda šeit Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.

visi jaunumi