programmas

Ekoskolu Rīcības dienas aicina pievērsties klimata pārmaiņu tēmai

Gads ir pagājis, un jau atkal tuvojas Ekoskolu Rīcības dienas - globāla mēroga akcija vides aizsardzībā ieinteresētajām skolām, kurā ik gadu visa pasaulē piedalās vairāk kā desmit miljoni skolēnu. Šogad Rīcības dienas notiks no 2.- 8. novembrim, un gan Latvijā, gan pasaulē būs veltītas svarīgākajam šī gada vides aizsardzības notikumam – ANO klimata pārmaiņu konferencei.

Ekoskolu programmā šobrīd darbojas vairāk kā 170 izglītības iestādes, kas Rīcības dienu laikā ar dažādām aktivitātēm, kurās varēs iesaistīties ikviens - radošajām darbnīcām, zibakcijām, izglītojošiem, informējošiem pasākumiem, tiekoties ar politiķiem un vietējās sabiedrības pārstāvjiem - pievērsīs uzmanību klimata pārmaiņām un demonstrēs to cēloņu saikni ar mūsu dzīvesveidu un ikdienas izvēlēm. Pasākumu mērķis ir parādīt skolu jauniešiem un apkārtējai sabiedrībai, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga Rīcībām.

Pieteiktie pasākumi būs redzami Rīcības dienu kartē, tā informējot ikvienu inteteresentu par aktivitātēm un iespēju pievienoties. Rīcības dienās laipni aicinātas iesaistīties arī izglītības iestādes, kas nav iesaistījušās Ekoskolu programmā!
Rīcības dienas tematiski ievadīja Klimata gājiens uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju pēc Ekoskolu apbalvošanas ceremonijas 25. septembrī ar mērķi atgādināt sabiedrībai un atbildīgajām valsts iestādēm par Latvijas līdzatbildību klimata pārmaiņu mazināšanā.
Rīcības dienu noslēgumā ar interneta balsojumu un žūrijas vērtējumu, izvērtējot dažādus kritērijus - sabiedrības iesaiti, informatīvo saturu un idejas oriģinalitāti, tiks noskaidroti labākie pasākumu rīkotāji, kurus ar aktīvām laika pavadīšanas iespējām apbalvos Rīcības dienu draugi – zinātnkāres centrs bērniem Zili Brīnumi, piedzīvojumu organizācija Lūzumpunkts un viss atpūtai dabā – Gandrs.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes (no pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 46 000 skolas.

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.
Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolasInformāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna
ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv

Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“(projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.  

visi jaunumi