programmas

Ekoskolu Rīcības dienu labākie piemēri

No 2. līdz 8. novembrim Latvijā norisinājās Ekoskolu Rīcības dienas, kas šogad gan Latvijā, gan pasaulē tika veltītas svarīgākajam šī gada vides aizsardzības notikumam – ANO klimata pārmaiņu konferencei. Kampaņā iesaistījās vairāk kā 130 izglītības iestādes, un katra paveica kaut ko nozīmīgu. Šeit apkopota pavisam neliela daļa no kopīgi izdarītā, ko vēlamies izcelt gan kā interesantus piemērus citām Ekoskolām, gan kā iedvesmu rīkoties ar atbildību pret vidi un klimata pārmaiņām ikkatram no mums.

Valmieras Zaļā skola (Lazdiņas privātās pamatskolas “Punktiņš” struktūrvienība “Zaļā Skola”) Rīcības dienās lika uzsvaru uz pārtikas patēriņa saistību ar klimata pārmaiņām, un pētīja, kādas izvēles ikdienā jāizdara, lai savu ietekmi mazinātu. Tika apzinātas Valmieras apkārtnes bioloģiskās saimniecības; īstenota veģetārā diena, ko turpmāk iecerēts paturēt kā tradīciju reizi nedēļā; uz sarunu ar vecākiem un skolas ēdinātājiem uzaicināta Tiešās pirkšanas pulciņa Latvijā aizsācēja, Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra projektu vadītāja Lāsma Ozola.

Annenieku pamatskolas Ekopadomes jaunieši aicināja skolasbiedrus noteikt savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu, liekot lietā CO2 kalkulatorus, lai katrs varētu uzzināt sava dzīvesveida ietekmi uz klimatu. Lai to mazinātu, un ietaupītu skolas patērētos resursus, Annenieku skolēni ķērās arī pie pavisam konkrētām rīcībām – vispirms marķējot visus gaismas slēdžus skolā ar atgādinājumu tos izslēgt, izejot no telpas, un īstenojot akciju “Silto džemperu diena”, kurā aicināja visus saģērbties siltāk, jo skolas apkure tika samazināta. Jaunieši secināja, ka tā kā skolas ēka ir siltināta, atšķirību varēja just minimāli, un pagarināja akciju uz vēl vienu dienu, kā arī veica aprēķinus par ietaupītajiem resursiem.

Aizkraukles novada ģimnāzijā skolēni skatījās filmas par klimata pārmaiņām, un gatavoja informatīvus bukletus ar ieteikumiem, kā saudzēt vidi. Lai par šīm tēmām aizdomātos arī apkaimes iedzīvotāji, jaunieši devas ielās, uzrunāja garāmgājējus, dalīja pašgatavotos bukletus, cienāja ar tēju tos, kas izvēlējušies uz darbu doties ar kājām, vai, ejot uz veikalu, līdzi paņēmuši auduma maisiņu. Arī Aizkrauklē viena diena tika veltīta tam, lai pēc iespējas ietaupītu skolas enerģijas patēriņu, pēc iespējas nelietojot elektroierīces un samazinot apkuri.

Jaunieši Bērzpils vidusskolā aicināja vecākus un skolas darbiniekus izdarīt gudras izvēles un iepirkties klimatam draudzīgi, iesaistot radošajā darbnīcā un kopīgi gatavojot auduma iepirkšanās maisiņus. Tos dekorēja ar dažādiem saukļiem un bonusā katrs maisiņa īpašnieks saņēma arī jauniešu sagatavotu informatīvu bukletu par atbildīgu patēriņu. Kā loģisks turpinājums sekoja akcija “Diena bez atkritumiem” – arī iepakojums, kas lielākoties kļūst par atkritumiem, atstāj iespaidu uz vidi un ir vērā ņemams faktors izvēloties pirkumu.

Ar jaunu pieeju makulatūru šogad vāca Limbažu 3. vidusskolā – katrs tika aicināts nevis vairot makulatūru un sacensties par savāktajiem kilogramiem, kā tas ir bijis iepriekš, bet akcents tika likts uz resursu otrreizējo pārstrādi un resursu taupīšanu, paturot prātā, ka radītais atkritumu daudzums ir jāsamazina. Lai sasniegtu dzirdīgas ausis arī ārpus skolas, tika noorganizēts pasākums Limbažu Galvenajā bibliotēkā, kurā 6. klases skolēni stāstīja, kā katrs cilvēks var rīkoties atbildīgi, lai mazinātu klimata pārmaiņas, CO2 emisijas un izveidoja plakātu izstādi "Mēs pret klimata pārmaiņām!".

Rīcības dienas ir globāla mēroga akcija vides aizsardzībā ieinteresētajām skolām, kurā ik gadu piedalās vairāk kā desmit miljoni skolēnu, un šogad tās Latvijā notika jau ceturto reizi. Rīcības dienas mudina jauniešus un ikvienu Ekoskolu pārstāvi būt par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā, savās aktivitātēs iesaistot sabiedrību.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes (no pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 46 000 skolas.

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.
Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas

Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna
ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv

Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“(projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros. Rīcības dienas atbalsta Zinātnes centrs bērniem "Zili Brīnumi, piedzīvojumu organizācija "Lūzumpunkts" un viss atpūtai dabā "Gandrs".     

visi jaunumi