programmas

Ekoskolu Vasaras forumā sarunas par jauniešu pilsonisko līdzdalību

2019. gada 16. augustā, noslēdzošajā dienā Ekoskolu Vasaras forumam pedagogiem, īpaša uzmanība tika veltīta pilsoniskās līdzdalības tēmai. Ar savu pieredzi dalījās un uz sarunām pedagogus aicināja Inese Vaivare, Samanta Berga un Daniels Trukšāns.

Sarunas aizsāka LAPAS (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai) vadītāja Inese Vaivare, kurai ir plaša pieredze dažādu sabiedrības grupu atbildīgas rīcības veicināšanā ilgtspējīgai attīstībai. Šķetinot, kādi faktori ietekmē pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, un apskatot dažādus saistošus piemērus, sarunās nonācām pie vērtīgām atziņām, kāpēc skolām ir būtiski pēc iespējas plašāk izmantot savu lomu un iespējas līdzdalības veicināšanā, un idejām, kā to iespējams darīt efektīvāk.  
Valmieras jauniešu domes pārstāve Samanta Berga iepriekš ir arī pati piedalījusies Ekoskolu Vasaras forumā jauniešiem kā brīvprātīgā un līdzīgi ir aktīvi darbojusies arī virknē citu vietējo un starptautisko iniciatīvu. Ar personisko pieredzi Samanta deva vērtīgu ieskatu jaunieša pozīcijā - motivācijā, tūlītējos un ilgtermiņa ieguvumos, kā arī atbalsta nepieciešamībā no skolas un pedagogu puses, uzsverot, ka tas var ietvert gan informācijas nodošanu par vērtīgām iespējām, gan arī atbilstošu elastību, kur tā ir nepieciešama jēgpilnam mācību procesam.
Vides izglītības fonda pārstāvis un Ekoskolu programmas koordinators Latvijā, Daniels Trukšāns, savukārt iepazīstināja ar jaunumiem progammas metodoloģijā, kas īpaši vērsti uz jauniešu kompetenču attīstīšanu un līdzdalības veicināšanu. Sekojot labās prakses piemēriem vietējās un ārzemju Ekoskolās, apzinot ieguvumus un saistību arī ar jauno kompetenču pieeju, ir izstrādāti atskaites punkti, kas palīdz pedagogiem veidot jauniešu izpratni par iespējām aktīvi iesaistīties savas vides, sabiedrības un sadarbības modeļu veidošanā, vienlaikus sasniedzot gan atbilstošus mācību, gan vides aizsardzības mērķus. Pasākumu koordinē Vides izglītības fonds projekta "Ekoskolas kopienu līdzdalībai (nr. 2019.LV/NVOF/DAP/053)" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par pasākuma saturu atbild Vides izglītības fonds. 

   

visi jaunumi