programmas

Ekoskolu Zaļais karogs šogad plīvos 62 skolās!


Sešdesmit divas Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 34 skolas saņems Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.*

Ekoskolu programma ir šobrīd populārākais vides izglītības modelis pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītībā, un ir pamats vides izglītības procesa organizēšanai skolās. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 40 000 skolas 60 pasaules valstīs, iesaistot 6 miljonus skolēnu.
 
Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 42 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.
 
Latvijā Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 120 skolas, apvienojot apmēram 20 000 skolēnu. Programma Latvijā darbojas jau astoņus gadus un tā ir kļuvusi par atpazīstamu ietvaru skolu aktivitātēm vides izglītībā. Programmā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde, kas vēlas savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.
 
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.
 
Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) dalīborganizācija. Ekoskolu programma ir viena no piecām FEE International globālajām programmām līdztekus Zilā karoga un Zaļās atslēgas ekosertifikācijas programmām, un Jauno vides reportieru un Izzini mežu vides izglītības programmām.
 
Latvijā programmas īstenošana norisinās sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, programmas aktivitātes 2011/2012 m.g. atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds, Sorosa Fonds Latvija un Klimata pārmaiņu finanšu instruments.
 
Ekoskolu apbalvošanas pasākums norisināsies piektdien 30. septembrī no plkst. 11:00 – 15:30 Latvijas Universitātes Lielajā aulā Raiņa bulvārī 19.

Informācija:
Jānis Ulme 22552423
Daniels Trukšāns 26349865

* Apbalvoto Ekoskolu sarakstu skat. Ekoskolu sadaļā pie dokumentiem.visi jaunumi