programmas

Ekoskolu Ziemas forumu noslēdz ar klimatam veltītu demonstrāciju

No 22. līdz 24. februārim Valmierā notika Vides izglītības fonda organizētais Ekoskolu Ziemas forums. Tā noslēgumā apmēram 200 jaunieši un pedagogi no Latvijas Ekoskolām devās klimata pārmaiņām veltītā demonstrācijā Valmieras centrā ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību un aicināt ikvienu aktīvi iesaistīties klimata pārmaiņu mazināšanā.

Pēc divu dienu izglītojošu nodarbību un sadarbību veicinošu aktivitāšu cikla Ekoskolu Ziemas foruma noslēgumā dalībnieki vienojās kopīgā demonstrācijā, lai mudinātu arī apkārtējos pievērst uzmanību klimata pārmaiņu problēmai. Demonstrācija sākās foruma norises vietā Valmieras sākumskolā, no kuras Ekoskolu jaunieši un pedagogi ar tematiskiem plakātiem un saukļiem devās cauri pilsētas centram. Tās laikā dalībnieki dalījās grupās, lai vienlaicīgi īstenotu zibakciju divās plašāk apmeklētās publiskās vietās - laukumā pie tirdzniecības centra "Valleta" un pie Vidzemes Augstskolas. Zibakcijas vēstījums - “Mēs varam likt apstāties sev, bet klimata pārmaiņas neapstājas. Rīkosimies, mainīsim sevi, lai mazinātu klimata pārmaiņas!”

Demonstrācija tika organizēta, atsaucoties uz šobrīd Eiropā un visā pasaulē notiekošajiem skolu jauniešu protestiem ar pieprasījumu izvirzīt klimata pārmaiņu politiku kā prioritāti. Ar aicinājumu ikvienam aktīvi iesaistīties problēmas risināšanā šoreiz tika uzsvērts, ka arī mūsu ikdienas paradumu maiņa var būt grūdiens pretī svarīgām pārmaiņām. 
Ekoskolu Ziemas forumā pulcējās vairāk nekā 200 dalībnieku no Latvijas Ekoskolām. Pasākuma programmā bija iekļautas  izglītojošas un interaktīvas vides nodarbības, kurās dažādi aktuāli vides jautājumi apskatīti ikdienai tuvās tēmās. Papildus tam dalībnieki piedalījās pieredzes apmaiņas sesijās, atraktīvos komandu uzdevumos un saliedēšanās aktivitātēs. Ziemas forums Valmierā aizsāka arī starptautiskās Ekoskolu programmas 25 gadu jubilejas svinības Latvijā. 

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījušās 51 000 skolas. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības. 
 

Vides izglītības fonds 
http://www.videsfonds.lv 

https://www.facebook.com/videsfonds/ 
http://www.twitter.com/videsfonds
https://www.instagram.com/fee_latvia/

Ekoskolas
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas
http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane
ilze.rusmane@videsfonds.lv 
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšānsdaniels.truksans@videsfonds.lv

Ekoskolu Ziemas forums tika rīkots projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2019. gadā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Pasākumu finansiāli atbalstīja arī Valmieras pilsētas pašvaldība.


visi jaunumi