programmas

EKOSKOLU ZIEMAS FORUMU NOSLĒDZ AR KLIMATAM VELTĪTU ZIBAKCIJU

No 28. februāra līdz 1. martam Salaspilī notika Vides izglītības fonda organizētais Ekoskolu Ziemas forums. Tā noslēgumā apmēram 350 jaunieši un pedagogi no Latvijas Ekoskolām devās klimata pārmaiņām veltītā gājienā uz Daugavu, pa ceļam īstenojot zibakciju Salaspils centrā ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību klimata krīzei un norādīt lēmējvarai izlikšanos to neredzam.

Pēc divu dienu izglītojošu nodarbību un sadarbību veicinošu aktivitāšu cikla Ekoskolu Ziemas foruma noslēgumā dalībnieki vienojās kopīgā gājienā/zibakcijā, lai mudinātu arī apkārtējos pievērst uzmanību klimata pārmaiņu problēmai. Gājiens sākās foruma norises vietā Salaspils 1. vidusskolā, no kuras Ekoskolu jaunieši un pedagogi ar tematiskiem plakātiem un saukļiem devās cauri pilsētai. Tās laikā dalībnieki apstājās pašā Salaspils centrā – autoostas laukumā, lai īstenotu zibakciju – demonstratīvi aizsietu acis un norādītu valdībai nevelēšanos redzēt problēmu, kuru tādējādi neredz arī liela daļa sabiedrības. Zibakcijas vēstījums - “Mūsu māja ir liesmās! Atver acis!”

Zibakcija tika organizēta turpinot Eiropā un visā pasaulē notiekošos skolu jauniešu protestus ar pieprasījumu izvirzīt klimata pārmaiņu politiku kā prioritāti. Martā aprit gads kopš skolēni un pieaugušie Latvijā pievienojās vispasaules kustībai #FridaysForFuture protestējot pret rīcības trūkumu klimata krīzes risināšanā. Akcijā tika skandināti saukļi, pieprasot tūlītēju rīcību valdības līmenī.

Ekoskolu Ziemas forumā pulcējās aptuveni 350 dalībnieku no Latvijas Ekoskolām. Pasākuma programmā bija iekļautas izglītojošas un interaktīvas vides nodarbības, kurās dažādi aktuāli vides jautājumi tika skatīti saistībā ar ilgtspējīgu patēriņu, mūsu ikdienas izvēlēm un rīcībām. Papildus dalībnieki piedalījās pieredzes apmaiņas sesijās, atraktīvos komandu uzdevumos un saliedēšanās aktivitātēs. Ziemas forums norisinājās jau 7. reizi, šoreiz ciemojoties Salaspilī. Foruma atskats video: https://ej.uz/EZF2020videoatskats

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 68 valstīs un tajā iesaistījušās 59 000 skolas. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības. 

Vides izglītības fonds 
http://www.videsfonds.lv 

https://www.facebook.com/videsfonds/ 
http://www.twitter.com/videsfonds
https://www.instagram.com/fee_latvia/

Ekoskolas
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas
http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja – Agnese Lorence
agnese@videsfonds.lv 
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns
daniels.truksans@videsfonds.lv

Ekoskolu Ziemas forumu 2020 rīko “Vides izglītības fonds” projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2020. gadā” ietvaros. Pasākumu finansiāli atbalsta Salaspils novada pašvaldība. Pasākuma jauniešu programma notiek biedrības “Zemes draugi” projekta “Youth and Communities for Environmental Justice” ietvaros , pateicoties ES programmas Erasmus + finansiālajam atbalstam. Gan pasākumā, gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.



visi jaunumi