programmas

Iepazīšanās ar Ekoskolu programmu – norisinās mācību semināri jaunajām dalībskolām

Šonedēļ aizsācies Ekoskolu reģionālo apmācību cikls – semināri jaunajām dalībskolām par darbības uzsākšanu Ekoskolu programmā. Līdz šim aizvadītas nodarbības Valmierā un Lielvārdē, bet apmācības turpināsies nākamo nedēļu laikā vairākos Latvijas reģionos.

 

Semināros piedalās gan skolu koordinatori un skolotāji, gan jaunieši – skolēni tiek informēti par to, kādā veidā dalība Ekopadomē var padarīt viņu ikdienu interesantāku, kā arī uzzina, kādas pārmaiņas skolā, apkārtējā vidē un pasaulē iespējams īstenot, aktīvi darbojoties Ekoskolu programmā. Savukārt pedagogi seminārā gūst ieskatu Ekoskolu metodoloģijā – iepazīst 7 soļu sistēmu, kas palīdz pārvaldīt vidi skolā un tās apkārtnē, uzzina, kas Ekoskolu padara atšķirīgu no parastas skolas, kā arī iedziļinās programmas ilgtspējības aspektā, noskaidrojot, kā Ekoskolu programmu integrēt ikdienas darbā. Seminārus apmeklē arī pašvaldību pārstāvji, iegūstot priekšstatu par to, kāds potenciāli pozitīvs ieguvums var rasties no skolu dalības programmā.

 

Lai veiksmīgi uzsāktu darbību Ekoskolu programmā, seminārā skolu pārstāvjiem ir iespēja gan uzdot sevi interesējošos jautājumus, gan arī iepazīties ar labās prakses piemēriem no programmā esošajām skolām – aplūkot konkrētus, Latvijas skolās īstenotus piemērus, kā panākt lielas pārmaiņas ar gudrām rīcībām. Turklāt skolu pārstāvjus iepazīstina arī ar citām Ekoskolu aktivitātēm, piemēram, ilgtermiņa projektiem, kas tiek īstenoti, kā “Ēdam atbildīgi!” un “Lielās augu medības”

 

Mācībās Valmierā un Lielvārdē piedalījās Valmieras sākumskola, Matīšu pamatskola, Valkas PII "Pasaciņa" un Lielvārdes E.Kauliņa vidusskola, kā arī interesenti no esošajām Ekoskolām - Valmieras 5. PII "Vālodzīte" un Ziemeļvidzemes internātpamatskolas. Nākamās nedēļas laikā mācības notiks arī Uzvaras vidusskolā un Salacgrīvas vidsskolā, kur tajās piedalīsies arī Alojas vidusskolas un Liepupes vidusskolas pārstāvji.

 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš savas darbības Latvijā 14 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas īstenot ambiciozu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, lai nodrošinātu, ka jaunieši ir spējīgi radīt pasaulē pozitīvas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

 

Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.


Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja –  Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros.


visi jaunumi