programmas

Izdoti metodiskie materiāli „Klimata pārmaiņas“ un „Enerģija“

Vides izglītības fonds ar Sorosa fonds – Latvija un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu laidis klajā divas publikācijas – metodiskos materiālus pedagogiem „Klimata pārmaiņas“ un „Enerģija“, kuros iekļauta visaptveroša informācija par klimata pārmaiņu un enerģijas jautājumiem, kā arī nodarbības, kuras skolotāji var integrēt mācību procesā dažādos mācību priekšmetos. Abu materiālu redaktore un nodarbību autore Inese Liepiņa.

Publikācijas pieejamas Vides izglītības fonda birojā Margrietas ielā 16-3, Rīgā, LV-1046 (par materiālu saņemšanu lūdzam pirms tam sazināties ar Vides izglītības fondu pa tālruni 67225112, vai e-pastu: ekoskolas@videsfonds.lv).
Materiāli pieejami arī elektroniski Vides izglītības fonda interneta vietnē: http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas sadaļā Dokumenti.

visi jaunumi