programmas

Izsludināts Jauno vides reportieru konkurss

Vides izglītības fonds aicina jauniešus vecumā no 11 līdz 25 gadiem piedalīties Jauno vides reportieru konkursā un aktualizēt šī brīža vides problēmas.

Jaunie vides reportieri ir vides izglītības programma jauniešiem vecumā no 11 – 25 gadiem, kurā kopumā šobrīd ir iesaistījušies 360 000 jauniešu no 45 pasaules valstīm. Programmas mērķis ir pētīt un izzināt vides problēmas, popularizēt risinājumus un apgūt mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai. Latvijā jauniešiem katru gadu ir iespēja piedalīties apmācībās un konkursā. Attiecīgi katru gadu nacionālajā konkursā iesniegto labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kurā darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību, sertifikātu un publicitāti. 

Konkursā jaunieši aicināti iesūtīt darbus, kas apraksta noteiktu viņiem un kopienai aktuālu vides problēmu, veic iemeslu un iespējamo risinājumu izpēti, parādot šo informāciju plašākai sabiedrībai viegli uztveramā veidā. Šajā gadā ieteicamie tematiskie virzieni ir klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un vides piesārņojums, sasaistot tos ar ilgtspējīgās attīstības mērķiem.

Konkursa darbus trīs formāta kategorijās (raksti, foto un video), kā arī trīs vecuma kategorijās (11-14, 15-18, 19-25) vērtē žūrija. Dalībniekiem ir iespēja pieteikties strādāt grupās vai arī individuāli, kā arī drīkst iesniegt vairāk kā vienu darbu konkursam.

Termiņš darbu iesniegšanai Jauno vides reportieru konkursam ir 2020. gada 3. aprīlis.

Plašāka informācija par konkursa noteikumiem un pieteikšanās kārtību Vides izglītības fonda mājaslapā, sadaļā „Jaunie vides reportieri”.

Lai varētu apzināt interesi un izplānot turpmākās atbalsta aktivitātes, lūgums piereģistrēties šeit: ej.uz/jvr-registracija20 (Termiņš ir 1. marts)

 

Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu – Jaunie vides reportieri, Ekoskolas, Zilais Karogs, Zaļā Atslēga un Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību.

Jauno Vides reportieru konkursu rīko “Vides izglītības fonds” projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2020. gadā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja – Agnese Lorence, agnese@videsfonds.lv

Jauno vides reportieru programmas koordinators – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lvvisi jaunumi