programmas

Izsludināts JVR programmas 2010.gada nacionālā mēroga konkurss

Vides izglītības fonds aicina visus aktīvos, radošos, sirdī un darbos zaļos jauniešus piedalīties jaunajā programmas „Jaunie vides reportieri” (JVR) 2010.gada nacionālā mēroga konkursā!

 

Konkursa darbus var iesniegt individuāli dalībnieki vai JVR komandas (2-5 cilv.)

Konkursā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 15-19 gadiem.

 

Konkursa darbi tiks izvērtēti divās kategorijās:

Foto:

Jauniešiem ir jāveido un jāizstrādā fotosērijas/ fotostāsti. Vizuālo projektu attēlojumam ir jābūt lokālā, nacionālā vai globālā līmenī; tajos jāatspoguļo vides problēma/-s un tās cēloņi un iespējamie risinājums/-i.

 

Raksti/ reportāža:

Žurnalistikas darbu mērķis ir apzināt lokāla/ nacionāla/ globāla mēroga vides problēmas, veicot problēmas cēloņu izpēti, analīzi, apzina ieinteresēto pušu viedokļus, nosaka pētījuma mērķus un uzdevumus, izstrādā oriģinālus priekšlikumus problēmas risināšanai.

Raksta/ reportāžas apjoms – maks. 600 vārdi. Raksta/reportažas nosaukuma apjoms nedrīkst pārsniegt 10 vārdus.

 

Skolas komanda vai konkukrsa individuālais dalībnieks var iesniegt arī vairāk nekā vienu konkursa darbu.

 

 Konkursa darbam jāpievieno sekojoša informācija: autora/ autoru vārds, uzvārds, autora/autoru vecums, skola, skolas adrese, raksta autoru kontaktinformācija – pasta adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis.

 

Darbu iesūtīšana un termiņi

Darbus vēlams iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: jvr@videsfonds.lv

Konkursa darbi jāiesūta līdz 2009.gada 30.aprīlim. (28.aprīlis – pasta zīmogs, ja darbi tiek sūtīti pa pastu)

Darbus var sūtīt pa pastu vai nogādāt personīgi Vides izglītības fondam, Kalnciema 28, Rīga, LV-1046

 

5 labākie konkursam iesniegtie darbi tiks izvirzīti JVR programmas starptautiskajam konkursam, lai pārstāvētu tajā Latviju. Starptautiskajam konkursam izvirzītie raksti/reportāžas un fotosērijas tiks publicētas starptautiskajā mājas lapā, kas darbojas arī kā savdabīga ziņu aģentūra www.youngreporters.org, kā arī starptautiskā JVR programmas gada grāmatā „Young reporters for environment book 2010.

 

Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas balvas no Vides izglītības fonda.

 

Tuvāka informācija par konkursa noteikumiem un JVR programmu

http://www.videsfonds.lv/lv/jaunie-vides-reportieri

                                                                                              

Jaunie vides reportieri (JVR) ir viena no piecām Globālā Vides izglītības fonda programmām, ko Latvijā realizē Vides izglītības fonds. JVR ir starptautiska programma, kas pašreiz darbojas 17 valstīs un apvieno vairāk kā 12 000 jauniešus, kas aktīvi interesējas par vides jautājumiem, cenšas tos izzināt un ar mediju starpniecību informēt arī citus. JVR tīkls ir savdabīga preses aģentūra, kurā darbojas jaunieši vecumā no 15 – 19 gadiem. JVR programma Latvijā tiek īstenota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.
Tuvāka informācija par programmu www.youngrepoters.org; www.videsfonds.lv

 

 

visi jaunumi