programmas

Izvēlētas Latvijas Ekoskolas, kas piedalīsies starptautiskā projektā un izzinās pārtikas tēmu

„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa.

Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē - tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu. Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā.

Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

Caur dažādām aktivitātēm un izglītojošiem materiāliem, programma informēs par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī – reģionā, pilsētā vai ciematā. Tā veicinās izpratni par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību; par šķietami attālinātām tēmām, kuras mēs varam ietekmēt pozitīvi vai negatīvi, mainot savus ēšanas paradumus.


Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes.
Pirmajā projekta gadā izvēlētās pilotskolas ir:
1. Pūres PII “Zemenīte”
2. PPII “Varavīksne”
3. Kalnciema vidusskola
4. Privātā pirmsskola “CreaKids”
5. Pumpuru vidusskola
6. Kuldīgas 2. Vidusskola
7. Aizputes novada Dzērves pamatskola
8. Ropažu vidusskola
9. Ropažu novada PII “Annele”
10. Limbažu 3.vidusskola
11. Stacijas pamatskola
12. Jūrmalas sākumskola “Atvase”
13. Gulbenes 1.PII
14. Lazdiņas privātā pamatskola “Punktiņš”
15. Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs
16. Amatas pamatskola
17. Rugāju novada Eglaines pamatskola
18. Mālpils internātpamatskola
19. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
20. Ulbrokas vidusskola


Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds.
Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros. 

        

visi jaunumi