programmas

Jau rīt -

Sestdien, 20. jūnijā, plkst. 23:00 (pulcēšanās no 22:00) Saules laukumā, Saulkrastos, notiks bezmaksas kino seanss, kurā tiks demonstrētas latviešu dokumentālās filmas par jūru, dabu un cilvēkiem. Programmā:

• Astras Zoldneres īsfilma “Jūras nauda” (2013), kas ieguvusi vairākas balvas starptautiskos kino festivālos. Šis ir stāsts par jūru un zvejošanu, kas ieturēts poētiskā kino tradīcijās.
• Daiņa Kļavas filma “Mitrais” (2013), kurā iepazīsieties ar kolorīto Māri Mitrevicu, vides inspektoru, kurš savu dzīvi veltījis Gaujas Nacionālajam parkam.
• Ināras Kolmanes nupat iznākusī filma “Ručs un Norie” (2015), kas stāsta par antropoloģijas studenti Norie no Japānas, kura, veicot pētījumu par suitu kultūru, nonāk Alsungā un iepazīstās ar Ruču - vienu no vecākajām suitu sievām, kura nezina ne vārda angliski, toties māk dziedāt. Šīs dziesmas viņa iemāca arī viešņai. Norie cītīgi apgūst latviešu valodu, un laika gaitā abas kļūst par īstām draudzenēm, neskatoties uz gadu starpību un kultūru atšķirību.

Pirms pasākuma, no 22:00-22:40 notiks kreklu apdrukas darbnīca (būs pieejami krekli no veikala “Otrā elpa”, bet skatītāji aicināti arī ņemt līdzi savus), kurā katrs interesents bez maksas varēs izgatavot sev “Manas jūras” krekliņu. Aicinām ņemt līdzi segas un, ja vēlas, arī krēslus (tos gan varēs likt tikai uz laukuma bruģētās daļas), lai kino varētu baudīt ērti un siltumā.

Lietus vai liela vēja gadījumā pasākums notiks plkst. 21:30 Saulkrastu Sporta centra Mazajā zālē, Smilšu ielā 3. Tādā gadījumā kreklu apdrukas darbnīca notiks laikā no 20:30 līdz 21:10.

Pasākums tiek rīkots vides izglītības kampaņas "Mana jūra 2015" ietvaros, sadarbojoties Vides Izglītības fondam un Saulkrastu pilsētas domei. Kampaņa "Mana jūra" notiek jau ceturto gadu, un tradicionāli šādi publiski pasākumi tiek rīkoti vairākās pilsētās, bet Saulkrastos šis būs pirmais gads.

Sociāli izglītojošās kampaņas „Mana jūra” centrālajā uzmanības lokā ir viena no problēmām, kas attiecas uz pilnīgi visām Baltijas jūras piekrastes valstīm – cilvēka radītie atkritumi jūrā un tās piekrastē. Ar šo problēmu regulāri saskaras gan starptautiskās organizācijas un uzņēmumi, gan vietējās pašvaldības un organizācijas, kā arī katrs, kurš kaut reizi gadā iziet jūras krastā. Izskalotie un atstātie atkritumi ne tikai apdraud savvaļas dzīvniekus un ekosistēmu, bet arī palielina izmaksas tīru pludmaļu uzturēšanai, kā arī nelabvēlīgi ietekmē tūrisma un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Nevērīga attieksme pret piekrastes dabisko vidi un kāpu zonas iznīcināšana izraisa neatgriezenisku biotopu izzušanu un reljefa izmaiņas, kā arī iznīcina saglabājamās kultūrvēsturiskās vērtības.

Kampaņas laikā, no 27. maija līdz 28. jūnijam, notiek ekspedīcija 500 km garumā gar visu Latvijas jūras robežu, kuras laikā tiek popularizēta ideja par iedzīvotāju pašu atbildību, saglabājot mūsu jūru tīru, kā arī pēc vienotas metodoloģijas tiek apkopoti dati par atkritumu daudzumu un veidiem publiskajās peldvietās. Tāpat notiek dažādi pasākumi – gan koncerti, gan sarīkojumi, gan lekcijas, kurās piesaistītie speciālisti stāsta par konkrētu, ar jūras piekrastes vidi saistītu tematu jūras piesārņojuma kontekstā. Pievienoties ekspedīcijai var ikviens interesents – gan uz vienu, gan vairākām dienām.

Vairāk informācijas: www.manajura.lv, www.facebook.com/tirajuravieno

Informāciju sagatavoja:
Aiga Upiniece,
Kampaņas “Mana jūra 2015” koordinatore
Tālrunis informācijai: 20629359 (Elīna Kolāte, kampaņas „Mana jūra 2015” publiciste)

Kampaņu „Mana Jūra 2015“ īsteno nodibinājums Vides izglītības fonds (www.videsfonds.lv), izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu granta atbalstu. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.
  

visi jaunumi