programmas

Jaunā mācību gada sākumā Ekoskolu programmai pievienojas desmit jaunas skolas.

Jaunais 2010./2011. mācību gads sācies ražīgi- Ekoskolu programmai pievienojušās desmit jaunas skolas: Jaunburtnieku sākumskola, Rīgas 21. vidusskola, Valmieras pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde "Vālodzīte" , Kārķu pamatskola, Ēveles pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, Rīgas M. Lomonosova krievu vidusskola, Dikļu pagasta PII "Cielaviņa" , Aizkraukles novada ģimnāzija un Jūrmalas sākumskola "Atvase".
 
Turpinām augt un pilnveidoties!

visi jaunumi