programmas

Jaunajiem vides reportieriem izveidota pusgada avīze

Jauno vides reportieru koordinācijai, sadarbojoties ar jauniešiem, izdots informatīvs un pieredzē balstīts pirmais pusgada izdevums par programmas un dalībnieku aktualitātēm vides jomā.
Jauno vides reportieru programmas ietvaros turpmāk divas reizes gadā paredzēts veidot avīzi, kas būs pieejama internetā, VIF mājaslapā. Avīzes autori būs paši reportieri un programmas koordinatore, un tajā būs lasāmi jaunākie vides reportieru atklājumi, pārdomas un izpētes materiāli par konkrētiem tematiem. Pirmās pusgada avīzes izdevuma temats ir "Atkritumi". Nākamās avīzes izdošana paredzēta rudenī. Pilna avīzes versija pieejama šeitSagatavoja: Ilze

visi jaunumi