programmas

Jaunie vides reportieri piedalās Ekoskolu forumā

No 14.-17. augustam Cīravā norisinājās Ekoskolu vasaras forums skolēniem, kurā piedalījās arī jaunieši, kas ieinteresēti vides žurnālistikā un iesaistās Jauno vides reportieru (JVR) programmā.

Šogad Ekoskolu foruma temats bija ilgtspējīgs patēriņš un dzīvesveids. Jauno vides reportieru programmas dalībniekiem forumā bija iespēja apmeklēt nodarbības par patēriņa un ražošanas paradumiem un globālajām vides problēmām pie Jāņa Brizgas (Zaļā Brīvība), kā arī mācīties video veidošanas pamatus pie Ances Krieviņas.
Jauno vides reportieru dalība Ekoskolu forumā notika ar mērķi iepazīstināt arī citus skolēnus par iespēju piedalīties JVR projektos un veidot jaunas sadarbības abu programmu ietvaros. Pavisam drīz, oktobrī, uzsāksies Jauno vides reportieru skola, kas tiks īstenota jau otro gadu, sniedzot skolēniem iespēju reizi mēnesī tikties ar vides un žurnālistikas jomas profesionāļiem un gūt pieredzi reportāžu, rakstu un video veidošanā.
Jaunie vides reportieri ir programma, kas balstīta uz jauniešu iniciatīvu, strādājot individuāli vai komandās un piedaloties JVR aktivitātēs, no kurām nozīmīgākā ir Starptautiskais konkurss - foto reportāžas, video vai raksta izveidošana par videi aktuālu tematu. JVR ir iespēja jauniešiem aktīvi līdzdarboties vietējo vides un sabiedrības attīstības problemātikas aktualizēšanā, apvienojot ar mācību priekšmetos iegūto zināšanu pielietošanu un vērtīgu jaunu iemaņu apgūšanu, kā arī iepazīšanos ar iespējamo profesiju – vides aizsardzību, pētniecību un žurnālistiku.
Jauno vides reportieru sekcija Ekoskolu forumā tika īstenota projekta Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana ietvaros ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Par informācijas saturu atbild projekta īstenotājs.
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |Sagatavoja:
Ilze Grunska

visi jaunumi