programmas

Jaunieši aicināti kļūt par vides vēstnešiem vietējā un starptautiskā līmenī

Šodien, 16.oktobrī, Vides izglītības fonds izsludina Jauno vides reportieru programmas sezonas sākumu, aicinot vidusskolēnus un pamatskolēnus piedalīties ar vides jautājumiem saistītu projektu izstrādē un savus darbus piedāvāt plašākai sabiedrībai.

Jaunie vides reportieri (JVR) ir programma jauniešiem vecumā no 12 – 21 gadu vecumam. Šobrīd programma darbojas vairāk nekā 25 valstīs visā pasaulē. Programmas darbības mērķis ir iesaistīt jauniešus vietējā vides un sabiedrības problemātikas aktualizēšanā, ziņot par iespējamajiem risinājumiem, izmantojot vietējos medijus, sociālos tīklus, pasākumus, kampaņas un izstādes, lai sasniegtu auditoriju.

Savus vides žurnālistikas darbus jaunieši gatavo no oktobra līdz aprīlim, saņemot palīdzību un atbalstu no programmas koordinatora, lai aprīļa sākumā tos iesniegtu nacionālajam konkursam. Katru gadu labāko materiālu autori – rakstu, foto un video kategorijās – tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no FEE (Foundation for Environmental education) valdes, UNEP, UNESCO un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem.

Viens no nosacījumiem, lai iesniegtu darbu starptautiskajam konkursam, paredz, ka materiāli jāizplata plašsaziņas līdzekļos un tiem jābūt pieejamiem auditorijai. Tādējādi jaunieši strādā kā vietējo vides problēmu un risinājumu vēstneši sabiedrībā un iegūst praktiskas iemaņas gan žurnālistikā, gan vides jomā.

Kopš 2012. gada Vides izglītības fonds, kurš ir Jauno vides reportieru programmas pārstāvis Latvijā, vienu reizi mēnesī JVR sezonas laikā organizē nodarbības programmas dalībniekiem, lai palīdzētu sagatavoties starptautiskajam konkursam, uzlabot prasmes žurnālistikā un zināšanas par vides aktualitātēm. Pirmā sezonas nodarbība notiks sestdien, 19.oktobrī, kuras laikā jaunieši iepazīsies ar programmas darbību, kā arī apmeklēs Radio Naba vides raidījumu “ZĀLE”.

Lai piedalītos Jauno vides reportieru programmā vai uzzinātu sīkāk par apmācībām, rakstīt JVR koordinatorei Latvijā Ilzei Grunskai uz ilze.grunska@zemesdraugi.lv

JVR skolas nodarbības tiek organizētas VIF projekta Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Par informācijas saturu atbild projekta īstenotājs.

|www.sif.lv|www.eeagrants.lv|www.eeagrants.org|

visi jaunumi