programmas

Jaunieši aicināti radīt zaļākas rītdienas vīziju

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā rīko konkursu vidusskolēniem „Tava ideja zaļai rītdienai”, kura mērķis ir rosināt jauniešus iesaistīties vides projektos, veicināt izpratni par vides problēmām un atbalstīt uzņēmējdarbības prasmju attīstību. 

Konkurss norisināsies no 24. februāra līdz maijam, kura laikā vidusskolēni tiek aicināti iesniegt projektus ar idejām un risinājumiem, kā samazināt cilvēku darbības ietekmi uz apkārtējo vidi vienā no sekojošām tēmām: racionāla dabas resursu izmantošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, klimata pārmaiņas un vides piesārņojuma mazināšana.
Konkurss noritēs divās kārtās – pirmajā kārtā no 24. februāra līdz 20.martam vidusskolēni aicināti aizpildīt anketas, kur īsumā aprakstītu savas idejas un to aktualitāti. Otrajā kārtā no 2.aprīļa līdz 2.maijam paredzēts iesniegt jau detalizētāk izstrādātus projektus. Maija beigās notiks konkursa noslēgums Eiropas Savienības mājā. Galvenā balva konkursa uzvarētājam būs dators, bet finālistiem – apmaksāts brauciens uz Briseli.
„Vides aizsardzība ir visas Eiropas politikas prioritāte, bet to īstenot vienmēr iespējams tikai katrā konkrētajā vietā. Tāpēc svarīgi, lai par to domātu un aktīvi rīkotos ne tikai politiķi un ierēdņi, bet katrs cilvēks. Mēs sagaidām idejas, kas risinātu vides problēmas savā apkārtnē, pilsētā, valstī un varbūt pat visā Eiropā”, tā par projekta ideju EK pārstāve Inna Šteinbuka.
Vairāk informācijas par konkursu, kā arī anketa idejas izklāstam pieejama http://www.esmaja.lv/konkurss/konkurss-vidusskoleniem-tava-ideja-zalai-ritdienai

Konkurss „Tava ideja zaļai rītdienai” tiek organizēts sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pasaules Dabas fondu, sabiedriskā labuma biedrību homo ecos:, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Vides Investīciju fondu, Latvijas Vides pārvaldības asociāciju, vides konsultāciju uzņēmumu SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, SIA Ekodoma, kuru pārstāvji aicināti piedalīties konkursa žūrijas komisijā, kā arī ar vides žurnālistu Māri Olti un portālu www.e-klase.lv.

visi jaunumi