programmas

Jaunieši Ropažos rosina mazināt pārtikas piegādes sistēmas ietekmi uz vidi

3. decembrī Ropažu vidusskolā notika skolas Ekopadomes organizēts pasākums, kurā piedalījās aktīvākie jaunieši no Ādažu vidusskolas, Amatas pamatskolas, Bilskas pamatskolas, Ogresgala pamatskolas, Rīgas Rīnūžu vidusskolas, Stalbes pamatskolas un, protams, pašiem Ropažiem.

Pasākuma mērķis bija radīt ilgtermiņa pārmaiņas savās skolās, šoreiz īpašu uzmanību vēršot pārtikas piegādes sistēmas ietekmei uz vidi. Pasākuma programmā bija iekļautas informatīvas nodarbības par zaļo iepirkumu skolās (vad. Artūrs Jansons, biedrība "Latvijas korporatīvās sociālās atbildības platforma") un par pārtikas sistēmu, lauksaimniecības un dabas daudzveidību (vad. Elīna Pekšēna, Pasaules Dabas fonds), kā arī dažādas pašu jauniešu veidotas un vadītas tematiskās darbnīcas.


Pasākums rīkots projekta “Salabo pasauli” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

      

visi jaunumi