programmas

Jaunieši vēsta par vides problēmām un risinājumiem

Šogad Jauno vides reportieru un Atkritumu samazināšanas kampaņas konkursā kopumā piedalījās 24 komandas, kas rakstīja, fotografēja un filmēja aktuālās vides problēmas savā apkārtnē un meklēja tām risinājumus.
 
11-14 gadu vecuma video kategorijā uzvarētāji ir Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas jaunieši, skolotāja Velta Gobiņa (video skatāms šeit: http://www.youtube.com/watch?v=wqAEoSDKccY ) Video veidots par Daugavas tauvas joslas pieejamību un sakoptību Lielvārdes posmā. Problēmu pētīja Ansis Zarāns, Elizebete Jonikāne, Laura Viļumsone, Matīss Bobiļevs, Rūdis Mālmeisters un Rainers Vorza.
15-18 gadu vecuma video kategorijā laurus plūca jaunieši no Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas  -Mārtiņš Mozga,  Mārtiņš Seleckis un Māris Šteķeļs ar video “The lifetime of plastic bottle”, kurā ievīts stāsts par dzēriena pudeli, un tās ne pavisam ne vienkāršo ceļu līdz pārstrādei (video skatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=5IgbqZ0AAZo&feature=youtu.be)
19-21 gada vecuma kategorijā uzvarētāja ir Annija Strode no Varakļānu vidusskolas ar interviju sižetu par to, kāpēc būtu jāšķiro atkritumi (video skatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=Ei-QXlPoSZk&feature=youtu.be)
 
Arī Annijas foto reportāža “Atkritumu samazināšana ikdienā” iekļuvis uzvarētāju sarakstā. Savukārt  12-14 gadu vecuma kategorijā pirmajā vietā ierindojusies foto reportāža no Undas Fiļimoņenkovas, kura iemūžinājusi dažādas idejas, kā no atkritumiem iespējams pagatavot spēles (darbi būs aplūkojami http://yre-litterless.org)
 
Rakstu kategorijā uzvarētājas ir Inga Sermule (14 gadi) no Zvejniekciema vidusskolas un Lelde Skutele (18 gadi) no Kalnciema vidusskolas. Inga pētījusi piekrastes piesārņojošo atkritumu problēmu Saulkrastu un Zvejniekciema pludmalēs, savukārt Lelde stāsta par veselīga dzīvesveida akciju uz Jelgavas - Tīreļa šosejas, kas tika veltīta autobraucējiem. Abi raksti tiks publicēti portālā www.tirailatvijai.lv.
 
Visu jauniešu darbi turpinās dalību starptautiskajā konkursā. Vairāk par starptautiskā konkursa norisi un Jauno vides reportieru programmu: http://www.youngreporters.org
 
Iesaistoties Jauno vides reportieru programmā, Vides izglītības fonds, kurš ir programmas īstenotājs Latvijā, sniedz iespēju apmeklēt apmācības, forumus, starptautiskas misijas, piedāvā dalību papildus konkursos, kā arī tikšanās ar vides nozares darbiniekiem un mediju ekspertiem, lai pilnveidotu savas zināšanas praktiski. JVR koordinators sniedz palīdzību projekta izstrādes laikā. Pēdējo divu gadu laikā Vides izglītības fonds īstenoja Jauno vides reportieru skolu - regulāras tikšanās programmas dalībniekiem, ar iespēju apgūt jaunas prasmes - intervijas, video veidošanu, foto mākslu u.c.
Sagatavoja
Ilze Grunska
Jauno vides reportieru programma tiek īstenota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „ Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros.

visi jaunumi