programmas

Jauniešiem ir, ko teikt - STOP klimata pārmaiņām!

Piektdien, 30. martā, noslēdzoties Ekoskolu klimata kampaņai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notiks Latvijas Ekoskolu jauniešu preses konference

Preses konference un kampaņas noslēguma pasākums sniegs gan ieskatu jauniešu viedoklī par klimata jautājumu aktualitāti, gan Ekoskolu paveiktajā kopīgajā darbā kampaņas ietvaros. Jauniešu viedokli uzklausīs un savu skatījumu par klimata politiku Latvijā un pasaulē sniegs arī pārstāvji no tām valsts institūcijām, kas ir atbildīgas par klimata jautājumu risināšanu. Dalību preses konferencē ir apstiprinājuši arī:

-          VARAM Parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis

-          LR Saeimas Vides apakškomisijas loceklis Ingmārs Līdaka

Visa mācību gada garumā Ekoskolu programmā iesaistītās skolas aktīvi iedziļinājās klimata pārmaiņu un enerģijas jautājumos un īstenoja daudzveidīgas aktivitātes gan skolās, gan uzrunājot vietējo sabiedrību, gan padziļināti apgūstot klimata un enerģijas jautājumus stundās. Klimata kampaņas ietvaros skolas ir uzsākušas savas CO2 ietekmes mērīšanu, apkopojušas labās prakses piemērus, izstrādājušas klimata rīcības plānus un apmainījušās ar pieredzi un idejām.

Kampaņas pasākumu ietvaros jauniešiem bija iespēja izspēlēt dažādas spēles, aplūkot informatīvos materiālus, kā arī izmēģināt energoefektīvos sīkrīkus un veidot video uzsaukumus webkamerā. Reģionālajos pasākumos jaunieši izmēģināja vēja ģeneratora prototipu un ūdeņraža auto, bet mazākie bērni piedalījās vides tēmai veltītu animācijas filmu radīšanā.

Klimata kampaņas izstāde apceļoja vairāk kā 30 Latvijas Ekoskolas, lai, iesaistot dažādas ar vides izglītību saistītas aktivitātes, skaidrotu skolēniem klimata pārmaiņu ietekmi uz vidi, kā arī katra individuālās rīcības nozīmi.

Pēc preses konferences turpināsies jauniešu izglītošanās – viņi dosies studiju vizītēs uz energoefektīvo piemēru objektiem: Latvenergo Energoefektivitātes centrā, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikālajā institūtā un Fizikālās enerģētikas insitūtā.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, apvienojot vairāk kā 5 miljonus skolnieku un 40000 izglītības iestāžu. Latvijā Ekoskolu programmā šobrīd darbojas 120 izglītības iestādes. Ekoskolu programma ir viena no piecām starptautiskās sabiedriskās organizācijas FEE (Foundation for Environmental Education) programmām. FEE pārstāvis Latvijā ir nodibinājums „Vides izglītības fonds”.
Klimata kampaņas projektu finansiāli atbalsta KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments)

 

 

visi jaunumi