programmas

Jauns vides fotokonkurss jauniešiem!

Vides izglītības fonds aicina jauniešus izzināt un atspoguļot vides problēmas ar fotogrāfiju palīdzību, paaugstinot šo problēmu aktualitāti un sabiedrības izpratni par vides un dabas aizsardzību.Vides izglītības fonds izsludina fotokonkursu ar moto ”Zaļā okšķerēšana”, kuras mērķis ir rosināt Jaunos Vides reportierus, un citus jauniešus paust savu attieksmi par noklusētām un aktuālām vides problēmām Latvijā.
Fotokonkurss veicinās jauniešu iesaistīšanos šo problēmu risināšana un apzināšanā, kā arī sabiedrības izpratni par aktuālajām vides problēmām ar fotogrāfiju un foto stāstu palīdzību.

Fotokonkursā tiek aicināts iesaistīties jeb kurš interesents, fotogrāfs vai vides aktīvists vecumā no 15-19 gadiem, kas vēlas paust savu viedokli par aktuālajām vides problēmām, to risinājumiem vai vienkārši par skaisto mums visapkārt., iesniedzot oriģinālfotogrāfijas un to fotostāstus, kuras ataino fotogrāfijas ideju.

Fotokonkursa prioritāte būs vērsta uz dabas un vides aizsardzības tēmu – aktualitāšu, problēmu un pārkāpumu atainojumu, kā arī labo piemēru vizualizēšana.

Labāko bilžu autoru bildes tiks publicētas žurnālā „Vides vēstis” kā arī publicētas JVR gada grāmatā: „Young reporters for environment book 2008”, bet pašam radošāko un izglītojošāko fotogrāfiju īpašniekam tik pasniegts žurnāla „Vides Vēstis” gada abonements.
Papildus tam, lai publicētu nelegālos atklājumus, tiks izdots JVR Ziņneša speciālizlaidums, kurā varēsiet redzēt savu domubiedru veikumus vides problēmu aktualizēšanā.

Fotokonkursa darbu iesniegšanas termiņš – 01.03.2009. (pasta zīmogs).Konkursa darbus sūtīt uz adresi: Vides izglītības fonds, Kalnciema iela 28, Rīga, LV – 1046; fotogrāfiju elektroniskās versijas var sūtīt arī uz e-pastu – sintija@zemesdraugi.lv

Sīkāka informācija par konkursu, kā arī fotokonkursa nolikums atrodams mājas lapā: www.videsfonds.lv/jvr.html

visi jaunumi