programmas

Jaunums – profesionālās pilnveides kursi Ekoskolu pedagogiem

2018. gada nogalē pirmo reizi tika rīkoti profesionālās pilnveides kursi Ekoskolu pedagogiem. Sekojot pārmaiņām izglītības sistēmā Latvijā, kursu pamatmērķis ir parādīt, kā Ekoskolu programma var būt efektīvs rīks jaunās kompetenču pieejas realizēšanai skolu mācību programmās.  

16 stundu programmu veido 2 secīgas nodarbības, kuras katra veltīta konkrētam Ekoskolu darbības aspektam. Kursu pirmajā daļā tiek tuvāk aplūkoti Ekoskolu programmas 7 soļi un metodoloģija, lai izprastu, kā tā var palīdzēt strādāt atbilstoši jaunās izglītības sistēmas mērķiem. Kursu otrajā daļā jau ar praktiskiem piemēriem tiek apskatīts, kā izmantot Ekoskolu gada tēmas un vides pārvaldības principus, lai sasniegtu prasītos rezultātus mācību jomās un attīstīt caurviju prasmes skolēniem.

Kursu programmas ir saskaņotas ar Rīgas izglītības un informatīvi metodisko centru, un kursu dalībnieki ir saņēmuši apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi.

Kursu izstrādi un norisi finansiāli atbalstījis Mežu attīstības fonds. Par kursu saturu atbild projekta partneris Vides izglītības fonds.

Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu - Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību. Jau septīto gadu VIF īsteno arī nacionāla līmeņa vides kampaņu “Mana jūra”, kuras ietvaros katru vasaru notiek zaļā ekspedīcija.

Informāciju sagatavoja: Ilze Rušmane, ilze.rusmane@videsfonds.lv
Ekoskolu programmas koordinators Latvijā: Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv

           

visi jaunumi