programmas

Kampaņai Mana jūra piešķirta Baltijas jūras fonda 2018. gada galvenā balva

Par ieguldījumu Baltijas jūras vides aizsardzībā un jūras piesārņojošo atkritumu problemātikas aktualizācijā, Vides izglītības fonda kampaņai Mana jūra ir piešķirta starptautiskā Baltijas jūras fonda (Baltic Sea Fund) ikgadējā balva un 20000 eiro. Šī ir pirmā reize kopš vairāk nekā 20 gadiem, kad balva tiek piešķirta Latvijas pārstāvim vai organizācijai.
 
Baltijas jūras fonds ir viens no pieredzējušākajiem vides aizsardzības atbalsta fondiem Baltijas jūras reģionā. To 1989. gadādibināja somu uzņēmējs un mecenāts Anders Viklofs un tā patrons ir bijušais Somijas prezidents Marti Ahtisāri.Fonda mērķis ir sniegt atbalstu izpētei un citām aktivitātēm, kas palīdz aizsargāt Baltijas jūru un tās piekrasti, un piešķirto ikgadējo apbalvojumu mērķis ir izcelt sekmīgākās un inovatīvākās iniciatīvas visā reģionā.
 
Iepriekšējos gados galveno balvu saņēma HELCOM Jūrlietu darba grupa un pazīstamais zviedru režisors Folke Ridens.
 
Vides izglītības fonds kampaņu Mana jūra īsteno kopš 2012. gada. Latvijā tā kļuvusi atpazīstama galvenokārt pateicoties ikgadējai, ikvienam interesentam atvērtai un daudzveidīgām publiskām un izglītojošām aktivitātēm piepildītajai Zaļajai ekspedīcijai gar visu 500 kilometrus garo Latvijas Baltijas jūras piekrasti. Tāpat arī sabiedrības uzmanību piesaista kampaņas izpētu rezultātu publiskošana par jūras piesārņojošo atkritumu situāciju Latvijas piekrastē. Paralēli šīm atpazīstamību ieguvušajām aktivitātēm, kampaņa nodrošina saskaņā ar ANO Vides programmas metodoloģiju apkopoto datu analīzi, interešu aizstāvību un priekšlikumu izstrādi turpmākiem uzlabojumiem jūras piesārņojuma mazināšanā.
 
 “Atzinība starptautiskā līmenī ir patīkama un tā ir novērtējums ieguldītajam darbam šīs iniciatīvas veidošanā un attīstīšanā, kurā šo gadu laikā ar savu ieguldījumu, entuziasmu un atbalstu ir piedalījies katrs tās dalībnieks un brīvprātīgais. Tomēr, vispirmām kārtām šī balva ir apliecinājums tam, cik aktuāla arī Baltijas jūras reģionā ir jūras piesārņojošo atkritumu problēma un, ja mēs negribam lai piepildās draudīgās prognozes par to, ka pēc dažiem gadu desmitiem jūrās un okeānos plastmasas atkritumu būs vairāk nekā zivju, risinājumi ir jāmeklē jau šodien,“ atzīst Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme.
 
Viņš atzīst, ka kampaņas Mana jūra īstenotāji cer -  šīs balvas saņemšana palīdzēs atbildīgos lēmumu pieņēmējus sadzirdēt kampaņas izteiktos ierosinājumus situācijas uzlabošanai. Protams, lielā mērā risinājumi ir mūsu katru dzīvesveidā un patēriņā izvēlēs, kā arī atbildīgā piekrastes apsaimniekošanā pašvaldību līmenī. 
 
“Tomēr arī valsts līmenī ir lietas, kas steidzami paveicamas, lai mēs piekrasti un jūru saviem bērniem varētu atstāt tīrāku,” uzsver Jānis Ulme, “Pirmkārt, ir jāizbeidz absurdie, dažu lobiju ekonomiskajās interesēs balstītie, mēģinājumi kārtējo reizi nepieļaut depozīta sistēmas izveidi Latvijā par spīti tam, ka šis ekonomiskais instruments ir sevi pozitīvi pierādījis ikvienā valstī, kur darbojas. Otrkārt, ir jāaktualizē jautājums par būtisku un videi ilgtermiņā nodarītā kaitējuma kompensāciju iekļaujošu dabas resursu nodokļa paaugstinājumu tādiem materiāliem un produktiem, kas atstāj būtiskāko ietekmi arī uz jūras piesārņojošo atkritumu problēmas saasināšanos. Treškārt, ņemot vērā, ka pēdējos gados jau virkne valstu ir nākušas klajā ar šādām iniciatīvām, Latvijai būtu jāpievienojas tām, kas ir ierobežojušas vai pavisam aizliegušas tādas preces kā vienreiz lietojamie plastmasas trauki un galda piederumi.”
 

Plašāka informācija par Baltijas jūras fondaun tā balvas ieguvējiem ir pieejama ostersjofonden.org.

visi jaunumi