programmas

LU Klimata izglītības seminārā - par ekoskolu rīcības dienām

Šodien, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Edmunds Cepurītis ar lekciju “Ekoskolu Rīcības dienas – jauniešu iesaiste klimata aktīvismā” piedalās LU 74.zinātniskās konferences un EEZ zonas finanšu instrumenta programmas "Nacionālā klimata politika" projekta „Klimata pārmaiņu izglītība visiem” ietvaros organizētajā sekcijā "Klimata izglītība".

Klimata pārmaiņas ir ne tikai zinātnieku un politiķu uzmanības lokā, bet tās rada nepieciešamību attīstīt risinājumus sabiedrības izglītību. Klimata izglītība ir interdisciplināra, jo tās ietver jautājumus par to, kas ir klimats, kas ietekmē tā pārmaiņas. Klimata izglītības mērķis ir sekmēt sabiedrības attieksmes izveidi, kas ļaus samazināt klimata pārmaiņas nākotnē un sabiedrības pāreju uz zemu oglekļa emisiju sabiedrību.
Konferences mērķis ir pulcēt dažādu jomu pārstāvjus, kas ir saistīti klimata pārmaiņām un veicināt jaunu redzējumu un dažādu sfēru pētnieku mijiedarbību nākotnē un savstarpēju izglītības satura attīstību. Konferences mērķis ir piesaistīt pedagogus, klimata pētniekus, lai sekmētu klimata izglītības attīstību.

visi jaunumi