programmas

Klimata kampaņa dodas iekarot skolas

Otrdien, 1.novembrī, savu ceļojumu pa Latvijas Ekoskolām uzsāks klimata kampaņas izstāde. Kā pirmā izvēlēta Rīgas Ziepniekkalna sākumskola, lai skolēniem, skolotājiem un skolas viesiem pastāstītu par klimata pārmaiņām un diskusiju, spēļu veidā dalītos pieredzē un zināšanās.

Ekoskolu klimata kampaņa radīta ar mērķi vērst skolēnu un skolotāju uzmanību, kā labāk novērtēt savu ietekmi uz klimata pārmaiņām un attiecīgi rīkoties, lai to mazinātu. Tāpēc izstāde piedāvās gan prezentāciju un izglītojošus materiālus par klimatu, gan iesaistīs dalībniekus diskusijās. Skolotājiem ir paredzēti atsevišķi semināri, savukārt bērni varēs darboties interaktīvā spēlē – mērīt un meklēt „enerģijas vampīrus” skolā. Tāpat paredzēta arī atjaunojamās enerģijas rīku modeļu izstāde. Izstādē ikviens varēs noskaidrot, kā padarīt savu ikdienu „zaļāku” ar dažādiem praktiskiem piemēriem un padomiem. Par to gādās uzņēmuma Ekoprieks dibinātājs un īpašnieks Mārtiņš Knite.

Pēc izstādes katra skola turpmāk varēs izmantot CO2 jeb klimata kalkulatoru, ievadot informāciju par ūdens, enerģijas, pārtikas patēriņiem, saražoto atkritumu daudzumu un transporta lietošanas paradumiem skolā, kas palīdzēs novērtēt skolu ietekmi uz klimatu šajās jomās un meklēt risinājumus tā samazināšanai. Darbs ar klimata kalkulatoru ir integrējams mācību vielā, veicinot skolēnu izpratni par klimata pārmaiņām. Klimata kalkulatora izmantošana ir būtiska skolu vides pārskatu un klimata rīcības plānu veidošanā. CO2 kalkulators tika izveidots ar Sorosa fonds Latvija  finansiālu atbalstu. Pateicoties KPFI atbalstītajam projektam „Ekoskolu klimata kampaņa“, tiek turpināts darbs pie CO2 kalkulatora pilnveidošanas, kas sevī iekļauj detalizētu iegūto rezultātu atspoguļojumu, kā arī iespēju izvērtēt dažādas konversijas iespējas un skolai nospraust savus mērķus CO2 emisiju samazināšanā.

Izstāde skolā būs apskatāma divas dienas, pēc tam tā ceļos tālāk – 3. novembrī tā jau atradīsies Rīgas 33. vidusskolā. Klimata kampaņai skolās izvēlētas kopumā 30 Ekoskolas visā Latvijā.

Klimata izstāde un pasākumi skolās norisinās projekta "Ekoskolu klimata kampaņa" ietvaros, kas tiek īstenots ar KPFI finansiālu atbalstu.

visi jaunumi