programmas

Klimata kampaņas izstāde pabija arī Aizkrauklē

Otrdien, 15. novembrī, Ekoskolu klimata kampaņas izstāde viesojās Aizkraukles novada ģimnāzijā. Skolotāji un skolēni varēja uzzināt vairāk par klimata pārmaiņām, to radītajiem draudiem, sekām un iespējamajiem risinājumiem interaktīvā veidā - iesaistoties spēlēs, lekcijās un diskusijās.

Aizkraukles novada ģimnāzijas skolēni sevi pierādīja kā zinātkārus un klimata jomā informētus jauniešus. Elīna Dīce, kura ir 11.a klases skolniece un skolas Ekopadomes aktīviste, pastāstīja, ka skolai bija būtiski iesaistīties Ekoskolu projektā, jo pirms tam tuvākajā apkārtnē nekas neliecināja par ilgtspējīgu vides attīstību. „Kā Ekopadome mēs varam pulcināt cilvēkus – rīkojam talkas un stādām kokus. Staburaga pagastā, piemēram, iesaistījāmies liepu alejas atjaunošanā”, entuziastiski stāsta Elīna. Aizkraukles novada ģimnāzija ir ļoti aktīva savā zaļajā domāšanā, regulāri rīko izglītojošus pasākumus, viktorīnas, aicina viesus, kuri var pastāstīt par dabas aizsardzību. Tuvākā klimata akcija plānota decembrī, kad Ekopadome pievērsīsies sportam, kā veselīga dzīvesveida pamatnosacījumam, kā arī enerģijas resursiem, ūdenim un transportam. Arī pilsēta aizvien vairāk iesaistās vides aizsardzībā – tā, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „Aizkraukles KUK” šobrīd organizē makulatūras un PET pudeļu nodošanas konkursu, kurā piedalās arī Aizkraukles novada ģimnāzija.

Nākamajā nedēļā klimata kampaņas izstāde dosies uz Latgali, pirmdien - uz Riebiņu vidusskolu, bet otrdien jau uz Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju.

Informāciju sagatavoja
Ilze Grunska

visi jaunumi