programmas

Koku diena Dzimtmisas pamatskolā

Šā gada 25. aprīlī, pulksten 11.00, Dzimtmisas pamatskolā notiks atvērtais konkurss – orientēšanās spēle “Koku diena Dzimtmisā”, kuras laikā dalībniekiem būs iespēja arī iestādīt savu koku Draudzības alejā.

Konkursa un orientēšanās spēles mērķis ir aktīvā veidā popularizēt Latvijas valsts mežus, motivēt izglītojamos vides aizsardzībai, saglabāšanai un uzlabošanai. Piedalīties aicinātas skolu komandas no 5.-9. klasei, komandu izveidojot pa vienam skolēnam no katras klases (Viens no piektās klases, viens no sestās klases, viens no septītās klases, viens no astotās klases un viens no devītās klases).

Organizatori, Dzimtmisas pamatskolas skolotāji, aicina komandas ierasties ar savu koku (skujkoku), ko varēs iestādīt Draudzības alejā, kā arī parūpēties par balvu – gardumu kādai citai komandai.

Konkursa norises kārtība:

  1. Skolas piesaka komandas un dalībniekus līdz 2013.gada 10.aprīlim, informējot arī par stādāmo koku. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu salgrave@inbox.lv

  2. Līdzi ņemt rakstāmpiederumus, fotoaparātu, ģērbties sportiski, brīvi, būt gataviem aktivitātēm brīvā dabā. Padomāt par piemērotiem apaviem.

  3. Katra komanda saņem karti ar desmit kontrolpunktiem, kuros veicami uzdevumi.

  4. Lai veiksmīgāk startētu, apskatāmas šādas tēmas: Latvijas meži; Mežs folklorā; Mežs dabaszinātņu un sociālo zinātņu mācību priekšmetos; Atjautības uzdevumi; Tūrisma elementi; Sporta aktivitātes; Orientēšanās prasmes.

  5. Konkursa jautājumus izstrādā V.Ērgle, M.Slapiņa, I.Salgrāve.

Konkursa vērtēšana

  1. Konkursa uzdevumus izvērtē žūrijas komisija L.Krēmeres vadībā.

  2. Papildus punktus saņem komanda par sadarbību un ētikas normu ievērošanu.

  3. Uzvar komanda, kura saņēmusi vairāk punktu.

  4. Rezultāti tiek paziņoti pusstundu pēc pēdējās komandas finiša.

Balvas: godaraksti, atzinības raksti.

Sagatavoja: Ilze 

visi jaunumi