programmas

Konkurss 12. klašu skolēniem

Līdz 2012. gada 15. februārim 12. klases skolēni vēl var iesniegt pētnieciskos darbus konkursam “Mājokļu pārvaldīšana un energoefektivitāte Latvijā”. Divi laureāti ar SEB bankas un RTU atbalstu saņems atlaidi 50% apmērā pirmajiem diviem pilna laika klātienes studiju gadiem RTU.

Konkursā ir aicināti piedalīties vidusskolu 12.klašu skolēni, kā arī koledžu un arodvidusskolu pēdējā kursa audzēkņi (kas saņems vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību), kuri nākotnē vēlas studēt RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras bakalaura profesionālo studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība”.

Jaunieši savus darbus aicināti iesniegt līdz 2012. gada 15. februāra plkst. 15:00 papīra formātā RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā un elektroniskā formātā uz e-pastu dzivosiltak©em.gov.lv ar norādi „Konkursam”. Darbiem jābūt latviešu valodā, apjomā līdz 30 lapas pusēm A4 formātā.
Divi konkursa laureāti ar SEB bankas un RTU atbalstu saņems atlaidi 50% apmērā pirmajiem diviem pilna laika klātienes studiju gadiem RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras profesionālā bakalaura studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība”. Savukārt viens konkursa dalībnieks saņems projekta „Mājas draugs” simpātijas balvu 100 latu apmērā.

Papildu informācija par konkursa noteikumiem un norisi atrodama Ekonomikas ministrijas mājas lapā (www.em.gov.lv/dzivosiltak), RTU mājas lapā (www.buni.rtu.lv), SEB bankas mājas lapā (www.seb.lv/renovacija) un Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas mājas lapā (www.lnpaa.lv)
Pētniecisko darbu konkursu organizē RTU sadarbībā ar SEB banku, Latvijas Namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociāciju, Rīgas pilsētas Domi, projektu „Mājas draugs” un LR Ekonomikas ministriju informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros. 

visi jaunumi