programmas

Konkurss Eiropas Jūras dienas ietvaros

Šogad Eiropas Jūras dienas ietvaros Vides izglītības fonds rīko konkursu 11-21 gadu veciem jauniešiem, kas vēlasveidot savu foto vai video stāstu par Baltijas jūru.

Jauniešiem, kuri vēlas radošā veidā parādīt savas sajūtas un attieksmi pret Baltijas jūru, aicināti izveidot foto reportāžu vai video materiālu un līdz 18. maijam iesūtīt to Vides izglītības fondam uz e-pastu ilze.grunska@zemesdraugi.lv. Foto reportāžu un video var veidot par brīvi izvēlētu tematiku, kas saistīta ar Baltijas jūru. Fotogrāfijas jāiesūta elektroniski .jpg, .png, .tif vai gif formātā ar nelielu aprakstu un virsrakstu atsevišķā dokumentā, savukārt video nevajadzētu pārsniegt 2 minūšu garumu un tam jābūt atbilstošam YouTube formatēšanai.

Konkursa uzvarētāji saņems tematiskos kreklus no Baltijas jūras piesārņojošo atkritumu projekta Marlin, kuru Latvijā īsteno Vides izglītības fonds. Eiropas Jūras dienai veltītais konkurss norisinās programmas Jaunie vides reportieri un projekta Marlin ietvaros.

Projektu Marlin sponsorē Centrālā Baltijas programma (Central Baltic Programme), un tas tiks īstenots no 2011. līdz 2013. gadam.
    

Sagatavoja: Ilze

visi jaunumi