programmas

Konkurss jaunajiem vides reportieriem

„Vides izglītības fonds” aicina visus aktīvos, radošos, sirdī un darbos zaļos jauniešus piedalīties kārtējā programmas „Jaunie vides reportieri” (JVR) nacionālā mēroga konkursā! Konkursā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 15-19 gadiem. Jauniešiem individuāli vai skolu komandās (2 – 6 cilv.) jāizstrādā vizuālie projekti un pētījumi par kādu no sekojošām tēmām: klimata izmaiņas, lauksaimniecība, pilsētvides problemātika, piekrastes teritorijas, enerģija, ūdens, atkritumi, bioloģiskā daudzveidība un meži, paralēli apzinot problēmas cēloņus un meklējot risinājumus.Konkursa darbi tiks izvērtēti divās kategorijās:
Vizuālie projekti: fotosērijas, fotoreportāžas par vides aizsardzības aktualitātēm, problēmām, to risinājumiem.
Pētnieciskie projekti: izpēte par lokāla/ nacionāla/ globāla mēroga vides problēmām.

Darbu iesniegšanas termiņš: 17.04.2006. (pasta zīmogs). Darbus lūdzam sūtīt uz Vides izglītības fondu, 11. novembra krastmalā 35-78, Rīga, LV – 1050 vai uz e-pastu sintija@zemesdraugi.lv.

Konkursa labāko darbu autori, tiks izvirzīti JVR starptautiskajam konkursam un publicēti JVR gada grāmatā „Young reporters for environment book 2006”. Tāpat arī labāko darbu autoriem tiks piešķirtas balvas no Vides izglītības fonda . Labākajam konkursa darbam, kas tiks izstrādāts par tēmu – bioloģiskā daudzveidība mežos un ilgtspējīga mežu apsaimniekošana – tiks piešķirta speciālbalva no A/S „Latvijas valsts meži”.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks A/S „Latvijas valsts meži” organizēto meža dienu ietvaros.

Sīkāku informāciju par konkursa nolikumu (darbu apjomu, saturu utt.) un JVR programmu meklējiet mājas lapā www.videsfonds.lv ; www.vak.lv/jvr , vai pie JVR programmas nacionālās koordinatores - Sintijas Graudiņas- Bombizas (e-pasts: sintija@zemesdraugi.lv ; tālr. 7225112; 6827053)

Konkursu atbalsta: Latvijas Vides aizsardzības fonds; A/S „Latvijas valsts meži”

Jaunie vides reportieri (JVR) ir viena no piecām Globālā Vides izglītības fonda (FEE) programmām, ko Latvijā realizē Vides izglītības fonds. JVR ir starptautiska programma, kas pašreiz darbojas 15 valstīs un apvieno vairāk kā 12 000 jauniešus, kas aktīvi interesējas par vides jautājumiem, cenšas tos izzināt un ar mediju starpniecību informēt arī citus. JVR tīkls ir savdabīga preses aģentūra, kurā darbojas jaunieši vecumā no 15 – 19 gadiem. Tuvāka informācija par programmu www.videsfonds; www.youngrepoters.org Latvijā JVR darbojas pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstam.

visi jaunumi