programmas

Kopīgā ceļā uz zaļāku nākotni - projekta “Ēdam atbildīgi” gada noslēguma salidojums.

No 27. līdz 29. jūnijam Raunas pagasta z/s “Jaun-Ieviņas” pārstāvji no 52 projektā “Ēdam atbildīgi!” iesaistītajām Ekoskolām svinēs aizvadītajā mācību gadā kopīgi gūtos panākumus. Salidojums pulcēs gan projekta pirmā, gan otrā gada dalībskolas, kurām šī būs lieliska iespēja tuvāk iepazīties ar domubiedru pieredzi, sasniegumiem un problēmu risinājumiem, apmainīties ar idejām par turpmākām aktivitātēm, kā arī uzzināt daudz noderīga nākamajam gadam.

Papildus atskatam uz pagājušajā mācību gadā sasniegto, trīs dienu programmā skolu pārstāvjiem būs paredzētas arī dažādas izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes. Viena no šādām aktivitātēm būs aizraujošas kulinārijas darbnīcas eksperta Edgara Sandera vadībā, kurās varēs apgūt un baudīt gardumus no augu valsts virtuves. Tāpat arī būs iespēja iepazīties ar bioloģisko saimniecību “Jaun-Ieviņas” un “Lielkrūzes” darbību, papildināt zināšanas par globālo izglītību, kā arī piedalīties citos tematiskos un atpūtas pasākumos. Kopīgās aktivitātes arī veicinās kontaktu veidošanos starp kolēģiem, kas kalpos par pamatu skolu sadraudzībām nākotnē.

“Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska programma, kurā iesaistītās izglītības iestādes veic dažādas aktivitātes par tēmu – kā izvēlēties un lietot pārtiku pārdomāti un atbildīgi, nekaitējot videi. Šīs skolu iniciatīvas ir vērtīgs ieguldījums sabiedrības veselībā un vides saudzēšanā, jo izglīto gan bērnus, gan viņu vecākus, gan arī skolotājus un plašāku sabiedrību.

Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns priecājas, ka “šogad projektā iesaistīto skolu skaits ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, kas ļāva plašāk aptvert visas projekta tēmas un panākt praktiskas izmaiņas.” Skolu projekta koordinatori atzīst, ka dalība ir bijusi labs rosinājums risināt problēmas skolas vidē un veicināt ilglaicīgas pozitīvas pārmaiņas, piemēram, ievērojami samazināt pārtikas atkritumus un veidot sadarbību ar vietējiem ražotājiem. Tas ir ieguvums ne vien videi un veselībai, bet arī pašvaldību ekonomikai.

Projekts turpināsies vēl vienu gadu, un jau esošajām dalībskolām pievienosies vēl 34 izglītības iestādes. Kolēģu veiksmīgās pieredzes iedvesmotas, arī šīs skolas mācīsies un mācīs pārējos veidot videi draudzīgākus ēšanas ieradumus.

Projektā “Ēdam atbildīgi!” piedalās Ekoskolas no deviņām Eiropas valstīm  Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Latvijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas. Savukārt Latvijā programmā “Ēdam atbildīgi” iesaistītās skolas aptver visus četrus Latvijas vēsturiskos novadus.

Dalībai reģistrēto skolu saraksts:

 
Vairāk par projektu var uzzināt šeit:

https://www.eatresponsibly.eu/lv/
http://www.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi
https://www.facebook.com/edamatbildigi 
 
Par Ekoskolu programmas un projekta ‘Ēdam atbildīgi” īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības fonds (VIF), pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu  - Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017.gadā" ietvaros.
 
 
Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, 
ilze.rusmane@videsfonds.lv

Plašāka informācija par projektu – Daniels Trukšāns, 26349865

Komunikācija ar medijiem – Sanita Rībena, 29107362

       

visi jaunumi