programmas

Latvijā palielinās Zilā Karoga peldvietu un jahtu ostu skaits

 
Šogad Latvijā Zilā Karoga sertifikātus saņēmuši 23 kandidāti, no tiem 20 peldvietas un 3 jahtu ostas. 18 peldvietās un 3 jahtu ostās Zilais Karogs plīvoja arī pērnajā gadā. Zilā Karoga sertifikāta saņemšana apliecina, ka to ieguvušās peldvietas un jahtu ostas atbilst visaugstākajiem vides aizsardzības un ilgtspējīgas saimniekošanas standartiem. Papildus šo standartu nodrošināšanai Zilā Karoga saņēmēji īsteno arī vides izglītības programmu.
 
Katru gadu papildus detalizētām atskaitēm par vides aizsardzības un ilgtspējīgas saimniekošanas plānu izpildi Zilā Karoga sertifikāta saņēmēji iesniedz arī atskaites par paveikto vides izglītības jomā, kā arī plānu, kādas aktivitātes nolēmušas rīkot šajā gadā,” stāsta Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme. Vides izglītības fonds Latvijā īsteno vairākas  FEE International programmas, arī Ekoskolu programmu izglītības iestādēm un Zaļās Atslēgas ekosertifikācijas programmu viesmīlības nozarei. “Mēs cenšamies panākt sinerģiju starp šīm programmām un esam gandarīti, ka tā kļūst aizvien ciešāka,” uzver Jānis Ulme.
 
Zilā Karoga programmas ietvaros Latvijas pašvaldībās šogad tiks īstenotas vairāk nekā 70 dažādas vides izglītības aktivitātes, veicinot sabiedrības izpratni par vides jautājumiem un iesaistīšanos praktiskos vides aizsardzības darbos.
 
Arī šogad, tāpat kā agrākos gados, Zilā Karoga sertifikāta saņēmēji īstenos izglītojošas un radošas aktivitātes vietējo izglītības iestāžu audzēkņiem, izmantojot dažādas radošas metodes, piemēram, Kuldīgā skolēni iepazīs dabas daudzveidību, dodoties pārgājienā un piedaloties īpaši izveidotā spēlē;  Ventspilī skolēni piedalīsies vizuālās mākslas konkursā un pilsētas vides olimpiādē; Liepājā radošo darbnīcu laikā pilsētā stādīs puķes; savukārt Limbažos skolēni piedalīsies praktiskās nodarbībās – gatavos putnu būrus, kopā ar speciālistiem vēros un iepazīs putnus, kā arī stādīs kokus. 
 
Vairākās no Zilā Karoga izglītojošajām aktivitātēm tiks iesaistīti vietējie iedzīvotāji un pilsētas viesi, piemēram, Jūrmalā vietējām biedrībām un nodibinājumiem tiks organizēts projektu konkurss, Jēkabpilī īpaša uzmanība tiks pievērsta makšķernieku un tūristu izglītošanā vides jomā, savukārt Kuldīgā radošajās un izglītojošajā vasaras skolā tiks aicinātas piedalīties ģimenes ar bērniem.
 
Gandrīz visi Zilā Karoga saņēmēji savās šī gada aktivitātēs iekļāvuši arī apkārtējās vides sakopšanas darbus. Engurē un Jūrmalā papildus izglītojošām aktivitātēm sadarbībā ar speciālistiem un aicinot piedalīties arī vietējos iedzīvotājus un Ekoskolu skolēnus, tiks nostiprinātas kāpas. Pirms darbu veikšanas tiks apsekota pludmale, lai saprastu, kur šādu darbu veikšana ir nepieciešama, pēc tam kopā ar speciālistiem pasākuma dalībnieki no apzāģēto pludmales kārklu zariem veidos kārklu pinuma žodziņus.

 
Latvijas Zilā Karoga saņēmēji 2018. gadā

Peldvietu kategorijā (alfabētiskā secībā)
Engures novada kempinga Abragciems peldvieta, Daugavpils pilsētas peldvieta Stropu Vilnis, Daugavpils pilsētas Stropu ezera peldvieta, Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves peldvieta, Jūrmalas pilsētas Jaunķemeru peldvieta, Jūrmalas pilsētas Bulduru peldvieta, Jūrmalas pilsētas Dubultu peldvieta, Jūrmalas pilsētas Dzintaru peldvieta, Jūrmalas pilsētas Kauguru peldvieta, Jūrmalas pilsētas Majoru peldvieta, Jūrmalas pilsētas Mellužu peldvieta, Kuldīgas pilsētas Mārtiņsalas peldvieta, Liepājas pilsētas Dienvidrietumu peldvieta, Liepājas pilsētas Peldvieta pie Stadiona, Liepājas pilsētas Beberliņu peldvieta, Limbažu novada Lielezera peldvieta, Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvieta, Rīgas pilsētas Vecāķu peldvieta, Saulkrastu novada Centra peldvieta, Ventspils pilsētas pludmale.

Jahtu ostu kategorijā (alfabētiskā secībā)
Jūrmalas osta, Liepāja Marina un Pāvilosta Marina.

Par Zilo Karogu
Lai iegūtu Zilā Karoga sertifikātu, peldvietām ir jāatbilst 33 kritērijiem, savukārt jahtu ostām – 36 kritērijiem. Zilā Karoga programma tiek īstenota kopš 1987. gada un ir kļuvusi par pasaulē populārāko tūrisma ekosertifikācijas sistēmu.

Zilā Karoga sertifikācijas kritērijos ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī vides informācijas un izglītības iniciatīvas.
 
Lai nodrošinātu neatkarīgu un pilnvērtīgu pieteikumu izvērtēšanu, tos vērtē divos līmeņos - nacionālajā un starptautiskajā. Tām peldvietām, kas nākotnē vēlas iegūt Zilā Karoga balvu, šogad vēl būs iespēja pieteikties Nacionālajam peldvietu sertifikātam – tā ir kvalifikācijas sistēma, kurai jāatbilst, ja peldvieta vai jahtu osta vēlas pretendēt uz Zilo Karogu.
 
Latvijā Zilā karoga kandidātus vērtē Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir pārstāvji dažādām ar ilgtspējīgu saimniekošanu un vides aizsardzību saistītām institūcijām un organizācijām. Zilā karoga Nacionālo žūriju vada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.


Plašāka informācija par Zilo Karogu 
http://www.blueflag.global


Par Vides izglītības fondu
Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu - Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību. Jau sešus gadus VIF īsteno arī nacionāla līmeņa vides kampaņu “Mana jūra”, kuras ietvaros katru vasaru notiek Zaļā ekspedīcija, kā arī nacionālā līmeņa darbs ar jūru piesārņojošo atkritumu problemātiku.
 
Plašāka informācija par Vides izglītības fondu 
http://www.videsfonds.lv


Papildus informācija par Zilo Karogu
Jānis Ulme, 22552423

Komunikācija ar medijiem
Sanita Rībena, 29107362

visi jaunumi