programmas

Latvijā sekmīgi noslēdzas Starptautiskā Vides izglītības fonda Ģenerālā Asambleja

No 12. – 14. septembrim Latvijā, Rīgā norisinājās Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE International) Ģenerālā Asambleja 2018, pulcējot ap 60 valstu pārstāvjus no dažādu pasaules reģionu vides, tūrisma un izglītības organizācijām. FEE International ir pasaules vadošā vides izglītības organizācija, ANO Vides programmas, ANO Pasaules Tūrisma organizācijas un UNESCO partneris ilgtspējīgā attīstībā. Tā starptautiskā līmenī īsteno piecas programmas no kurām trīs ir vides izglītības jomā – Ekoskolas, Jaunie vides reportieri un Izzini mežu, savukārt divas programmas tiek īstenotas ekosertifikācijas jomā – Zilais Karogs un Zaļā Atslēga. FEE ir Apvienoto Nāciju organizācijas partneris vides izglītībā. 

Starptautiskā Vides izglītības fonda Ģenerālo Asambleju 2018 atklāja Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Vides un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Asamblejas ietvaros analizētas Starptautiskā Vides izglītības fonda vides izglītības darba sekmes, diskutējot vides izglītības programmu attīstību pasaules vides aizsardzības aktualitāšu kontekstā, tika izskatītas apspriestas jaunas FEE iniciatīvas un ievēlēta jaunā Starptautiskā Vides izglītības fonda valde.

"Šī bija ļoti produktīva Ģenerālā Asambleja, un es domāju, ka mūsu līdz šim ir visveiksmīgākā. Esmu tik lepns, ka sapulcējāmies un varējām pārrunāt mūsu aizraujošās jaunās attīstības tendences un saņemt vērtīgas atsauksmes. Tas ļaus turpināt FEE paplašināšanos, sniedzot ieguldījumu ilgtspējīgākas pasaules veidošanā", noslēdzot Asambleju teica Daniel Schaffer, Vides izglītības fonda izpilddirektors.

FEE Ģenerālā Asambleja ir starptautisks forums, kas norit reizi divos gados. Šogad FEE Ģenerālā Asambleja notika Latvijā, un to rīkoja nodibinājums “Vides izglītības fonds”, kas ir FEE biedrorganizācija Latvijā. Latvija ir pārstāvēta FEE kopš 1998. gada un īsteno visas piecas starptautiskās programmas. Latvijā FEE International programmu īstenošana kļuvusi par paraugu sadarbības veicināšanai starp valsts, pašvaldības, privāto un NVO sektoru vides aizsardzībā un vides izglītībā. 

FEE Ģenerālā Asambleja ir lieliska iespēja Latvijas neatkarības proklamēšanas simtgadē prezentēt FEE biedrorganizāciju un sadarbības partneru pārstāvjiem no vairāk kā 60 pasaules valstīm mūsu valsts sasniegumus vides aizsardzības jomā, mūsu valsts kultūru un tradīcijas.

 

FEE Ģenerālā Asambleja norisinās projekta “FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norise Latvijā”.

visi jaunumi