programmas

Latvijā norisināsies globāla vides izglītības konference

No 14. – 17. jūnijam Latvijā, Liepājā norisināsies Globālā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education) Ģenerālā Asambleja, kas pulcēs vairāk kā 45 valstu pārstāvjus no visu pasaules reģionu vides, tūrisma un izglītības organizācijām. Šī pasākuma norise Latvijā ir būtiska atzinība par paveikto vides aizsardzībā un vides izglītībā.Globālais Vides izglītības fonds (FEE) ir vadošā neatkarīgā vides izglītības organizācija pasaulē, plaši pazīstama ne tikai ar savu darbu vides izglītībā, bet arī ekosertifikācijā. Tā starptautiskā līmenī īsteno piecas programmas - Ekoskolas, Jaunie Vides reportieri, Izzini mežu, Zilais Karogs un Zaļā Atslēga. FEE darbojas ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību.
Par FEE darbu runā šīs organizācijas īstenoto programmu sekmes. Ekoskolu programma pasaulē apvieno vairāk kā 27000 skolu, iesaistot savās aktivitātēs vairāk kā 6 miljonus jauniešu un gandrīz pusmiljonu skolotāju. Zilā Karoga ekosertifikācijas programma ir atpazīstamākais tūrisma ekosertifikāts un ik gadus tas plīvo virs vairāk kā 3200 peldvietām un jahtu ostām. Jaunie Vides reportieri un Izzini mežu ir atraktīvas vides izglītības programmas, kas jau tiek īstenotas 20 pasaules valstīs. Jaunākā FEE ekosertifikācijas programma – Zaļā Atslēga – ir jau piešķirta vairāk kā 650 viesnīcām un kempingiem.
FEE ir Apvienoto Nāciju organizācijas partneris vides izglītībā, kā arī sadarbojas ar virkni citu starptautisko institūciju – Pasaules veselības organizāciju (WHO), Pasaules tūrisma organizāciju (WTO), UNESCO un citām.
Ievadot Ģenerālās Asamblejas norises, Liepājā 15. jūnijā notiks arī priekškonference, kas būs veltīta ANO desmitgadei „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”. Konferenci ar uzrunu atklās FEE prezidents Jans Eriksens, tās turpinājumā būs iespēja iepazīties ar kvalitatīvām un daudzveidīgām prezentācijām gan par FEE programmu aktualitātēm no šo programmu starptautiskajiem koordinatoriem, gan arī gūt iedvesmu no citu valstu sekmīgākajām vides izglītības un vides apziņas veidošanas iniciatīvām.
Latvija ir pārstāvēta FEE kopš 1998. gada un īsteno visas piecas starptautiskās programmas, esot līdere Baltijas reģionā. Latvijā šo starptautisko organizāciju pārstāv nodibinājums Vides izglītības fonds. FEE programmas Latvijā tiek īstenotas sadarbībā ar Vides ministriju.
Konferences norisi Latvijā atbalsta FEE International un Latvijas Vides aizsardzības fonds. Konferences partneri Asamblejas norises vietā – Liepājā – ir Promenade Hotel.

visi jaunumi